Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày cập nhật 18/04/2019

          Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

           Theo đó, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đó là: “Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện”. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công huyện; thời gian giải quyết: 15 ngày.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.108