Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng.
Ngày cập nhật 03/04/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Theo đó, có 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đó là: Thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình; Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.231