Tìm kiếm tin tức
Công bố thủ tục hành chính liên thông về đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã và đăng ký mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 03/04/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 về việc công bố các thủ tục hành chính liên thông và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện về đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã và đăng ký mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, có 02 thủ tục hành chính liên thông và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện về đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã và đăng ký mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đó là: Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế (01 TTHC liên thông); Đăng ký hợp tác xã và đăng ký mã số thuế (01 TTHC liên thông). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.066