Tìm kiếm tin tức
Công bố TTHC chuẩn hoá trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 10/01/2019

           Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về công bố 17 TTHC được chuẩn hoá trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 17 TTHC được chuẩn hoá trong lĩnh vực xây dựng trong 03 lĩnh vực, gồm: Hạ tầng kỹ thuật 01 TTHC; Hoạt động xây dựng 07 TTHC; Quy hoạch 09 TTHC.

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT (01 TTHC)

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

II

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (07 TTHC)

2

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

3

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

4

Cấp giấy phép di dời công trình

5

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

6

Gia hạn giấy phép xây dựng

7

Cấp lại giấy phép xây dựng

8

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)(quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)

III

LĨNH VỰC QUY HOẠCH (09 TTHC)

9

Cấp chứng chỉ quy hoạch

10

Cấp giấy phép quy hoạch

11

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù(gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

12

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị(gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

13

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn

14

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị(gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

15

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù(gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

16

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn

17

Thẩm định, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.494.327
Truy câp hiện tại 48