Tìm kiếm tin tức
Công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/01/2019

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQLPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-TTH-272068–TT

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đấu thầu

UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2

T-TTH-272068–TT

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nguyễn Duẫn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.761.779
Truy câp hiện tại 35