Tìm kiếm tin tức
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
Ngày cập nhật 04/01/2019

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, bao gồm 02 lĩnh vực hoạt động với 24 TTHC; cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh: 05 TTHC

2. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã: 19 TTHC

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Nguyễn Duẫn

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.741.377
Truy câp hiện tại 389