Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ngày cập nhật 20/12/2018

         Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

         Theo đó, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, bao gồm 03 lĩnh vực với 36 thủ tục hành chính; cụ thể như sau: Lĩnh vực Đất đai 32 thủ tục hành chính; Lĩnh vực Môi trường 02 thủ tục hành chính; Lĩnh vực Tài nguyên nước 02 thủ tục hành chính.

         Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ tất cả các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây, cụ thể bao gồm 03 Quyết định sau: Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 30/3/2017; Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 08/5/2018; Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 04/6/2018./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.741.377
Truy câp hiện tại 397