Tìm kiếm tin tức
Công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/11/2018

Ngày 26/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, bộ thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm 07 lĩnh vực hoạt động với 52 TTHC; cụ thể như sau:

1. Hoạt động xây dựng (22 TTHC)

2. Quy hoạch xây dựng (08 TTHC)

3. Phát triển đô thị (04 TTHC)

4. Kinh doanh bất động sản (03 TTHC)

5. Nhà ở (11 TTHC)

6. Giám định tư pháp xây dựng (03 TTHC)

7. Quản lý chất lượng công trình xây dựng (01 TTHC)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.442.096
Truy câp hiện tại 436