Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải cơ sở
Ngày cập nhật 16/10/2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

 

Theo đó, 01 thủ tục hành chính cấp huyện là thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải; 04 thủ tục hành chính cấp xã, bao gồm: Thủ tục công nhận hòa giải viên; Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải; Thủ tục thôi làm hòa giải viên; Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.455.242
Truy câp hiện tại 3.963