Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 18/09/2018

Ngày 13/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa  lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

01.

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

15 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

02.

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

15 ngày làm việc

03.

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

15 ngày làm việc

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

01.

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện.

35 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.685.211
Truy câp hiện tại 2.357