Tìm kiếm tin tức
Quy trình thủ tục
Ngày 26/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2780/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện (lần 1)
QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN THƯ  
QUY TRÌNH THỦ TỤC TIẾP CÔNG DÂN  
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI  
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU  
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO  
QUY TRÌNH THỦ TỤC TIẾP NHẬN YÊU CẦU GIẢI TRÌNH  
QUY TRÌNH THỦ TỤC XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP  
QUY TRÌNH THỦ TỤC THỰC HIỆN VIỆC GIẢI TRÌNH    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.426.253
Truy câp hiện tại 90