Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sổ tay chất lượng
Ngày cập nhật 20/11/2018

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

                                                  Mã hiệu: STCL

                                                  Lần ban hành: 01

                                                  Ngày ban hành: 30/10/2018

 

 

 

Biên soạn

Soát xét

Phê duyệt

Họ tên

Phan Gia Phú

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Đình Đức

Chức vụ

P. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đại diện lãnh đạo

 chất lượng QMR

Chủ tịch UBND huyện

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

BẢNG THEO DÕI PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

  1. Chủ tịch

 

  1. Các phó Chủ tịch

 

  1. Đại diện lãnh đạo chất lượng

 

  1. Văn phòng

 

  1. Các phòng ban chuyên môn cấp huyện

 

6. Thư ký ISO (bản gốc)

 

 

 

BẢNG THEO DÕI  NỘI  DUNG BAN HÀNH/SỬA ĐỔI

 

Trang

Lần bh/ sửa đổi

Ngày bh/ sửa đổi

Mô tả vắn tắt nội dung sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.583.705
Truy câp hiện tại 4.379