Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền: Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 3 khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 21/12/2021

     Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền vừa tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác. Tham dự kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ông Hoàng Phú - Phó ban Kinh tế - Ngân sách- HĐND tỉnh – đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quảng Điền, ông Trương Duy Hải- PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Ngọc Bảo – PBT Huyện ủy – CT UBND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVTV  Huyện ủy– Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – CT UBMTTQVN huyện, các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện, lãnh đạo HĐND, UBND của 11 xã thị trấn đã tham dự kỳ họp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, trước khi bắt đầu kỳ họp, các đại biểu và khách mời tham dự đã được test nhanh kháng nguyên Covid-19, trong quá trình họp, các đại biểu được bố trí ngồi giãn cách, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.

     Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng tăng cao, gây ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân, huyện đã chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó một cách đồng bộ, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Quảng Điền đạt được những kết quả tích cực, thu ngân sách địa phương đạt 193,609 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 657,635 tỷ đồng/cả năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%,..Huyện đã tập trung mở rộng xây dựng cánh đồng lớn hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản lượng bình quân trên diện tích canh tác.Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Huyện cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thôn thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; qua quá trình thực hiện, có xã Quảng Phú đã đạt 19/19 tiêu chí, xã Quảng Thọ đạt 17/19 tiêu chí theo quy định, các xã còn lại bình quân đạt 14,8 tiêu chí. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến.

     Tại kỳ họp, các đại biểu đã đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI; thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, phân lô đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn vốn đấu giá của các xã, thị trấn. Các đại biểu cũng đã dành phần lớn thời gian thảo luận về những vấn đề mà cử tri toàn huyện quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022. tình hình thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu chi phân bổ ngân sách huyện năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

                                                                                                                                               Nguyễn Quyên 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền: Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 3 khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 21/12/2021

     Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền vừa tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác. Tham dự kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ông Hoàng Phú - Phó ban Kinh tế - Ngân sách- HĐND tỉnh – đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quảng Điền, ông Trương Duy Hải- PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Ngọc Bảo – PBT Huyện ủy – CT UBND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVTV  Huyện ủy– Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – CT UBMTTQVN huyện, các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện, lãnh đạo HĐND, UBND của 11 xã thị trấn đã tham dự kỳ họp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, trước khi bắt đầu kỳ họp, các đại biểu và khách mời tham dự đã được test nhanh kháng nguyên Covid-19, trong quá trình họp, các đại biểu được bố trí ngồi giãn cách, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.

     Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng tăng cao, gây ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân, huyện đã chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó một cách đồng bộ, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Quảng Điền đạt được những kết quả tích cực, thu ngân sách địa phương đạt 193,609 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 657,635 tỷ đồng/cả năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%,..Huyện đã tập trung mở rộng xây dựng cánh đồng lớn hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản lượng bình quân trên diện tích canh tác.Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Huyện cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thôn thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; qua quá trình thực hiện, có xã Quảng Phú đã đạt 19/19 tiêu chí, xã Quảng Thọ đạt 17/19 tiêu chí theo quy định, các xã còn lại bình quân đạt 14,8 tiêu chí. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến.

     Tại kỳ họp, các đại biểu đã đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI; thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, phân lô đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn vốn đấu giá của các xã, thị trấn. Các đại biểu cũng đã dành phần lớn thời gian thảo luận về những vấn đề mà cử tri toàn huyện quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022. tình hình thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu chi phân bổ ngân sách huyện năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

                                                                                                                                               Nguyễn Quyên 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền: Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 3 khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 21/12/2021

     Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền vừa tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác. Tham dự kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ông Hoàng Phú - Phó ban Kinh tế - Ngân sách- HĐND tỉnh – đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quảng Điền, ông Trương Duy Hải- PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Ngọc Bảo – PBT Huyện ủy – CT UBND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVTV  Huyện ủy– Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – CT UBMTTQVN huyện, các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện, lãnh đạo HĐND, UBND của 11 xã thị trấn đã tham dự kỳ họp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, trước khi bắt đầu kỳ họp, các đại biểu và khách mời tham dự đã được test nhanh kháng nguyên Covid-19, trong quá trình họp, các đại biểu được bố trí ngồi giãn cách, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.

     Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng tăng cao, gây ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân, huyện đã chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó một cách đồng bộ, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Quảng Điền đạt được những kết quả tích cực, thu ngân sách địa phương đạt 193,609 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 657,635 tỷ đồng/cả năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%,..Huyện đã tập trung mở rộng xây dựng cánh đồng lớn hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản lượng bình quân trên diện tích canh tác.Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Huyện cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thôn thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; qua quá trình thực hiện, có xã Quảng Phú đã đạt 19/19 tiêu chí, xã Quảng Thọ đạt 17/19 tiêu chí theo quy định, các xã còn lại bình quân đạt 14,8 tiêu chí. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến.

     Tại kỳ họp, các đại biểu đã đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI; thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, phân lô đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn vốn đấu giá của các xã, thị trấn. Các đại biểu cũng đã dành phần lớn thời gian thảo luận về những vấn đề mà cử tri toàn huyện quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022. tình hình thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu chi phân bổ ngân sách huyện năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

                                                                                                                                               Nguyễn Quyên 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền: Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 3 khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 21/12/2021

     Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền vừa tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác. Tham dự kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ông Hoàng Phú - Phó ban Kinh tế - Ngân sách- HĐND tỉnh – đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quảng Điền, ông Trương Duy Hải- PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Ngọc Bảo – PBT Huyện ủy – CT UBND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVTV  Huyện ủy– Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – CT UBMTTQVN huyện, các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện, lãnh đạo HĐND, UBND của 11 xã thị trấn đã tham dự kỳ họp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, trước khi bắt đầu kỳ họp, các đại biểu và khách mời tham dự đã được test nhanh kháng nguyên Covid-19, trong quá trình họp, các đại biểu được bố trí ngồi giãn cách, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.

     Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng tăng cao, gây ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân, huyện đã chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó một cách đồng bộ, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Quảng Điền đạt được những kết quả tích cực, thu ngân sách địa phương đạt 193,609 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 657,635 tỷ đồng/cả năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%,..Huyện đã tập trung mở rộng xây dựng cánh đồng lớn hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản lượng bình quân trên diện tích canh tác.Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Huyện cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thôn thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; qua quá trình thực hiện, có xã Quảng Phú đã đạt 19/19 tiêu chí, xã Quảng Thọ đạt 17/19 tiêu chí theo quy định, các xã còn lại bình quân đạt 14,8 tiêu chí. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến.

     Tại kỳ họp, các đại biểu đã đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI; thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, phân lô đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn vốn đấu giá của các xã, thị trấn. Các đại biểu cũng đã dành phần lớn thời gian thảo luận về những vấn đề mà cử tri toàn huyện quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022. tình hình thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu chi phân bổ ngân sách huyện năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

                                                                                                                                               Nguyễn Quyên 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền: Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 3 khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 21/12/2021

     Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền vừa tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác. Tham dự kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ông Hoàng Phú - Phó ban Kinh tế - Ngân sách- HĐND tỉnh – đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quảng Điền, ông Trương Duy Hải- PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Ngọc Bảo – PBT Huyện ủy – CT UBND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVTV  Huyện ủy– Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – CT UBMTTQVN huyện, các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện, lãnh đạo HĐND, UBND của 11 xã thị trấn đã tham dự kỳ họp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, trước khi bắt đầu kỳ họp, các đại biểu và khách mời tham dự đã được test nhanh kháng nguyên Covid-19, trong quá trình họp, các đại biểu được bố trí ngồi giãn cách, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.

     Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng tăng cao, gây ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân, huyện đã chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó một cách đồng bộ, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Quảng Điền đạt được những kết quả tích cực, thu ngân sách địa phương đạt 193,609 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 657,635 tỷ đồng/cả năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%,..Huyện đã tập trung mở rộng xây dựng cánh đồng lớn hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản lượng bình quân trên diện tích canh tác.Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Huyện cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thôn thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; qua quá trình thực hiện, có xã Quảng Phú đã đạt 19/19 tiêu chí, xã Quảng Thọ đạt 17/19 tiêu chí theo quy định, các xã còn lại bình quân đạt 14,8 tiêu chí. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến.

     Tại kỳ họp, các đại biểu đã đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI; thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, phân lô đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn vốn đấu giá của các xã, thị trấn. Các đại biểu cũng đã dành phần lớn thời gian thảo luận về những vấn đề mà cử tri toàn huyện quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022. tình hình thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu chi phân bổ ngân sách huyện năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

                                                                                                                                               Nguyễn Quyên 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền: Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 3 khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 21/12/2021

     Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền vừa tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác. Tham dự kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ông Hoàng Phú - Phó ban Kinh tế - Ngân sách- HĐND tỉnh – đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quảng Điền, ông Trương Duy Hải- PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Ngọc Bảo – PBT Huyện ủy – CT UBND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVTV  Huyện ủy– Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – CT UBMTTQVN huyện, các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện, lãnh đạo HĐND, UBND của 11 xã thị trấn đã tham dự kỳ họp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, trước khi bắt đầu kỳ họp, các đại biểu và khách mời tham dự đã được test nhanh kháng nguyên Covid-19, trong quá trình họp, các đại biểu được bố trí ngồi giãn cách, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.

     Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng tăng cao, gây ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân, huyện đã chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó một cách đồng bộ, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Quảng Điền đạt được những kết quả tích cực, thu ngân sách địa phương đạt 193,609 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 657,635 tỷ đồng/cả năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%,..Huyện đã tập trung mở rộng xây dựng cánh đồng lớn hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản lượng bình quân trên diện tích canh tác.Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Huyện cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thôn thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; qua quá trình thực hiện, có xã Quảng Phú đã đạt 19/19 tiêu chí, xã Quảng Thọ đạt 17/19 tiêu chí theo quy định, các xã còn lại bình quân đạt 14,8 tiêu chí. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến.

     Tại kỳ họp, các đại biểu đã đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI; thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, phân lô đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn vốn đấu giá của các xã, thị trấn. Các đại biểu cũng đã dành phần lớn thời gian thảo luận về những vấn đề mà cử tri toàn huyện quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022. tình hình thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu chi phân bổ ngân sách huyện năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

                                                                                                                                               Nguyễn Quyên 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền: Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 3 khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 21/12/2021

     Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền vừa tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác. Tham dự kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ông Hoàng Phú - Phó ban Kinh tế - Ngân sách- HĐND tỉnh – đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Quảng Điền, ông Trương Duy Hải- PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Ngọc Bảo – PBT Huyện ủy – CT UBND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVTV  Huyện ủy– Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – CT UBMTTQVN huyện, các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện, lãnh đạo HĐND, UBND của 11 xã thị trấn đã tham dự kỳ họp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, trước khi bắt đầu kỳ họp, các đại biểu và khách mời tham dự đã được test nhanh kháng nguyên Covid-19, trong quá trình họp, các đại biểu được bố trí ngồi giãn cách, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.

     Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng tăng cao, gây ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của các tầng lớp nhân dân, huyện đã chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó một cách đồng bộ, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Quảng Điền đạt được những kết quả tích cực, thu ngân sách địa phương đạt 193,609 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 657,635 tỷ đồng/cả năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%,..Huyện đã tập trung mở rộng xây dựng cánh đồng lớn hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản lượng bình quân trên diện tích canh tác.Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Huyện cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thôn thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; qua quá trình thực hiện, có xã Quảng Phú đã đạt 19/19 tiêu chí, xã Quảng Thọ đạt 17/19 tiêu chí theo quy định, các xã còn lại bình quân đạt 14,8 tiêu chí. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, nhiều dự án đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến.

     Tại kỳ họp, các đại biểu đã đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI; thành lập đoàn giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, phân lô đấu giá quyền sử dụng đất và sử dụng nguồn vốn đấu giá của các xã, thị trấn. Các đại biểu cũng đã dành phần lớn thời gian thảo luận về những vấn đề mà cử tri toàn huyện quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022. tình hình thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu chi phân bổ ngân sách huyện năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

                                                                                                                                               Nguyễn Quyên 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.041.540
Truy câp hiện tại 5.371