Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Ngày cập nhật 08/12/2021

         Chiều ngày 06/12/2021, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

             Theo báo cáo của Ban Dân vận Huyện ủy năm 2021: Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến. Bân Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng với trọng tâm năm 2021 là “Năm Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức vận động Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phối hợp làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị trong công tác dân vận với phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; tăng cường nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước đã gắn công tác dân vận với thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế” với nhiều kết quả…

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phan Cảnh Ngưu chủ trì hội nghị

             Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận từ huyện đến cơ sở trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận các cấp trong thời gian tới cần quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên toàn huyện; tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm công tác tôn giáo trên địa bàn; tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Trương Duy Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

             Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và nhấn mạnh một số nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; quan tâm công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; duy trì tốt công tác báo cáo theo định kỳ.

Bội Phương

Bội Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Ngày cập nhật 08/12/2021

         Chiều ngày 06/12/2021, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

             Theo báo cáo của Ban Dân vận Huyện ủy năm 2021: Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến. Bân Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng với trọng tâm năm 2021 là “Năm Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức vận động Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phối hợp làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị trong công tác dân vận với phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; tăng cường nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước đã gắn công tác dân vận với thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế” với nhiều kết quả…

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phan Cảnh Ngưu chủ trì hội nghị

             Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận từ huyện đến cơ sở trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận các cấp trong thời gian tới cần quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên toàn huyện; tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm công tác tôn giáo trên địa bàn; tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Trương Duy Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

             Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và nhấn mạnh một số nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; quan tâm công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; duy trì tốt công tác báo cáo theo định kỳ.

Bội Phương

Bội Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Ngày cập nhật 08/12/2021

         Chiều ngày 06/12/2021, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

             Theo báo cáo của Ban Dân vận Huyện ủy năm 2021: Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến. Bân Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng với trọng tâm năm 2021 là “Năm Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức vận động Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phối hợp làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị trong công tác dân vận với phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; tăng cường nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước đã gắn công tác dân vận với thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế” với nhiều kết quả…

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phan Cảnh Ngưu chủ trì hội nghị

             Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận từ huyện đến cơ sở trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận các cấp trong thời gian tới cần quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên toàn huyện; tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm công tác tôn giáo trên địa bàn; tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Trương Duy Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

             Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và nhấn mạnh một số nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; quan tâm công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; duy trì tốt công tác báo cáo theo định kỳ.

Bội Phương

Bội Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Ngày cập nhật 08/12/2021

         Chiều ngày 06/12/2021, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

             Theo báo cáo của Ban Dân vận Huyện ủy năm 2021: Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến. Bân Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng với trọng tâm năm 2021 là “Năm Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức vận động Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phối hợp làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị trong công tác dân vận với phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; tăng cường nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước đã gắn công tác dân vận với thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế” với nhiều kết quả…

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phan Cảnh Ngưu chủ trì hội nghị

             Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận từ huyện đến cơ sở trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận các cấp trong thời gian tới cần quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên toàn huyện; tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm công tác tôn giáo trên địa bàn; tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Trương Duy Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

             Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và nhấn mạnh một số nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; quan tâm công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; duy trì tốt công tác báo cáo theo định kỳ.

Bội Phương

Bội Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Ngày cập nhật 08/12/2021

         Chiều ngày 06/12/2021, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

             Theo báo cáo của Ban Dân vận Huyện ủy năm 2021: Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến. Bân Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng với trọng tâm năm 2021 là “Năm Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức vận động Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phối hợp làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị trong công tác dân vận với phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; tăng cường nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước đã gắn công tác dân vận với thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế” với nhiều kết quả…

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phan Cảnh Ngưu chủ trì hội nghị

             Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận từ huyện đến cơ sở trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận các cấp trong thời gian tới cần quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên toàn huyện; tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm công tác tôn giáo trên địa bàn; tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Trương Duy Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

             Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và nhấn mạnh một số nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; quan tâm công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; duy trì tốt công tác báo cáo theo định kỳ.

Bội Phương

Bội Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Ngày cập nhật 08/12/2021

         Chiều ngày 06/12/2021, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

             Theo báo cáo của Ban Dân vận Huyện ủy năm 2021: Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến. Bân Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng với trọng tâm năm 2021 là “Năm Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức vận động Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phối hợp làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị trong công tác dân vận với phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; tăng cường nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước đã gắn công tác dân vận với thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế” với nhiều kết quả…

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phan Cảnh Ngưu chủ trì hội nghị

             Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận từ huyện đến cơ sở trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận các cấp trong thời gian tới cần quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên toàn huyện; tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm công tác tôn giáo trên địa bàn; tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Trương Duy Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

             Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và nhấn mạnh một số nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; quan tâm công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; duy trì tốt công tác báo cáo theo định kỳ.

Bội Phương

Bội Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Ngày cập nhật 08/12/2021

         Chiều ngày 06/12/2021, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

             Theo báo cáo của Ban Dân vận Huyện ủy năm 2021: Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến. Bân Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng với trọng tâm năm 2021 là “Năm Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức vận động Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phối hợp làm tốt công tác vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị trong công tác dân vận với phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; tăng cường nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước đã gắn công tác dân vận với thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế” với nhiều kết quả…

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phan Cảnh Ngưu chủ trì hội nghị

             Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận từ huyện đến cơ sở trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận các cấp trong thời gian tới cần quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên toàn huyện; tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm công tác tôn giáo trên địa bàn; tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Trương Duy Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

             Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và nhấn mạnh một số nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; quan tâm công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; duy trì tốt công tác báo cáo theo định kỳ.

Bội Phương

Bội Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.195.764
Truy câp hiện tại 464