Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội chữ thập Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 11/08/2021

     Sáng ngày 10/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập Đỏ lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 có ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ 8 huyện, thị xã, thành phố Huế, ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, ông Phạm Lượng – UVBTV HU - PCT HĐND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVBTV HU - TB DV HU - CT UBMTTQVN huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh - HUV - PCT UBND huyện - TB chỉ đạo HMTN huyện, lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ, lãnh đạo các xã thị trấn, hội chữ thập đỏ 11 xã thị trấn và 130 đại biểu đại diện cho hơn 2.447 hội viên trong toàn huyện. 

 

 

 

     Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ Hội chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VI đề ra trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, xã hội, góp phần cùng với toàn huyện thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.  Trong cả nhiệm kỳ, tổng giá trị hỗ trợ nhân đạo trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 63.000 lượt người. Hội đã phối hợp tổ chức 12 đợt HMTN trong các chiến dịch “những giọt máu hồng”, “hành trình đỏ”, “lễ hội xuân hồng” với hơn 5.000 lượt người tham gia thu được 4.036 đơn vị máu, được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong việc vận động số lượng người tham gia hiến máu mỗi đợt. Mạng lưới các chi hội, tổ hội ngày càng được củng cố, số lượng hội viên không ngừng phát triển rộng khắp trên địa bàn dân cư, trong trường học, cơ quan. Đến nay, toàn huyện có 16 Hội, chi hội trực thuộc với tổng số 190 chi hội, 2.447 hội viên, 22 đội thiếu niên chữ thập Đỏ. Từ những kết quả đạt được, Hội Chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã vinh dự được TW Hội chữ thập Đỏ Việt Nam tặng cờ thi đua, và 20 tập thể 30 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Hội chữ thập đỏ huyện tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ tới 2021– 2026.

     Tại đại hội ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, thay mặt lãnh đạo hội CTĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Điền đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội, thể hiện sự ghi nhận biểu dương những thành tích và kết quả nổi bật mà các cấp Hội chữ thập đỏ trong huyện đã đạt được, đồng thời tin tưởng bước sang nhiệm kỳ mới Hội CTĐ huyện sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong hoạt động công tác hội, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 

     Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đại biểu hội CTĐ huyện Quảng Điền đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu BCH hội khóa mới gồm 24 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội chữ thập Đỏ tỉnh với 13 thành viên, đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ qua.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội chữ thập Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 11/08/2021

     Sáng ngày 10/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập Đỏ lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 có ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ 8 huyện, thị xã, thành phố Huế, ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, ông Phạm Lượng – UVBTV HU - PCT HĐND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVBTV HU - TB DV HU - CT UBMTTQVN huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh - HUV - PCT UBND huyện - TB chỉ đạo HMTN huyện, lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ, lãnh đạo các xã thị trấn, hội chữ thập đỏ 11 xã thị trấn và 130 đại biểu đại diện cho hơn 2.447 hội viên trong toàn huyện. 

 

 

 

     Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ Hội chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VI đề ra trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, xã hội, góp phần cùng với toàn huyện thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.  Trong cả nhiệm kỳ, tổng giá trị hỗ trợ nhân đạo trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 63.000 lượt người. Hội đã phối hợp tổ chức 12 đợt HMTN trong các chiến dịch “những giọt máu hồng”, “hành trình đỏ”, “lễ hội xuân hồng” với hơn 5.000 lượt người tham gia thu được 4.036 đơn vị máu, được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong việc vận động số lượng người tham gia hiến máu mỗi đợt. Mạng lưới các chi hội, tổ hội ngày càng được củng cố, số lượng hội viên không ngừng phát triển rộng khắp trên địa bàn dân cư, trong trường học, cơ quan. Đến nay, toàn huyện có 16 Hội, chi hội trực thuộc với tổng số 190 chi hội, 2.447 hội viên, 22 đội thiếu niên chữ thập Đỏ. Từ những kết quả đạt được, Hội Chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã vinh dự được TW Hội chữ thập Đỏ Việt Nam tặng cờ thi đua, và 20 tập thể 30 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Hội chữ thập đỏ huyện tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ tới 2021– 2026.

     Tại đại hội ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, thay mặt lãnh đạo hội CTĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Điền đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội, thể hiện sự ghi nhận biểu dương những thành tích và kết quả nổi bật mà các cấp Hội chữ thập đỏ trong huyện đã đạt được, đồng thời tin tưởng bước sang nhiệm kỳ mới Hội CTĐ huyện sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong hoạt động công tác hội, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 

     Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đại biểu hội CTĐ huyện Quảng Điền đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu BCH hội khóa mới gồm 24 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội chữ thập Đỏ tỉnh với 13 thành viên, đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ qua.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội chữ thập Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 11/08/2021

     Sáng ngày 10/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập Đỏ lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 có ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ 8 huyện, thị xã, thành phố Huế, ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, ông Phạm Lượng – UVBTV HU - PCT HĐND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVBTV HU - TB DV HU - CT UBMTTQVN huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh - HUV - PCT UBND huyện - TB chỉ đạo HMTN huyện, lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ, lãnh đạo các xã thị trấn, hội chữ thập đỏ 11 xã thị trấn và 130 đại biểu đại diện cho hơn 2.447 hội viên trong toàn huyện. 

 

 

 

     Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ Hội chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VI đề ra trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, xã hội, góp phần cùng với toàn huyện thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.  Trong cả nhiệm kỳ, tổng giá trị hỗ trợ nhân đạo trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 63.000 lượt người. Hội đã phối hợp tổ chức 12 đợt HMTN trong các chiến dịch “những giọt máu hồng”, “hành trình đỏ”, “lễ hội xuân hồng” với hơn 5.000 lượt người tham gia thu được 4.036 đơn vị máu, được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong việc vận động số lượng người tham gia hiến máu mỗi đợt. Mạng lưới các chi hội, tổ hội ngày càng được củng cố, số lượng hội viên không ngừng phát triển rộng khắp trên địa bàn dân cư, trong trường học, cơ quan. Đến nay, toàn huyện có 16 Hội, chi hội trực thuộc với tổng số 190 chi hội, 2.447 hội viên, 22 đội thiếu niên chữ thập Đỏ. Từ những kết quả đạt được, Hội Chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã vinh dự được TW Hội chữ thập Đỏ Việt Nam tặng cờ thi đua, và 20 tập thể 30 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Hội chữ thập đỏ huyện tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ tới 2021– 2026.

     Tại đại hội ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, thay mặt lãnh đạo hội CTĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Điền đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội, thể hiện sự ghi nhận biểu dương những thành tích và kết quả nổi bật mà các cấp Hội chữ thập đỏ trong huyện đã đạt được, đồng thời tin tưởng bước sang nhiệm kỳ mới Hội CTĐ huyện sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong hoạt động công tác hội, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 

     Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đại biểu hội CTĐ huyện Quảng Điền đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu BCH hội khóa mới gồm 24 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội chữ thập Đỏ tỉnh với 13 thành viên, đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ qua.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội chữ thập Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 11/08/2021

     Sáng ngày 10/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập Đỏ lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 có ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ 8 huyện, thị xã, thành phố Huế, ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, ông Phạm Lượng – UVBTV HU - PCT HĐND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVBTV HU - TB DV HU - CT UBMTTQVN huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh - HUV - PCT UBND huyện - TB chỉ đạo HMTN huyện, lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ, lãnh đạo các xã thị trấn, hội chữ thập đỏ 11 xã thị trấn và 130 đại biểu đại diện cho hơn 2.447 hội viên trong toàn huyện. 

 

 

 

     Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ Hội chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VI đề ra trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, xã hội, góp phần cùng với toàn huyện thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.  Trong cả nhiệm kỳ, tổng giá trị hỗ trợ nhân đạo trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 63.000 lượt người. Hội đã phối hợp tổ chức 12 đợt HMTN trong các chiến dịch “những giọt máu hồng”, “hành trình đỏ”, “lễ hội xuân hồng” với hơn 5.000 lượt người tham gia thu được 4.036 đơn vị máu, được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong việc vận động số lượng người tham gia hiến máu mỗi đợt. Mạng lưới các chi hội, tổ hội ngày càng được củng cố, số lượng hội viên không ngừng phát triển rộng khắp trên địa bàn dân cư, trong trường học, cơ quan. Đến nay, toàn huyện có 16 Hội, chi hội trực thuộc với tổng số 190 chi hội, 2.447 hội viên, 22 đội thiếu niên chữ thập Đỏ. Từ những kết quả đạt được, Hội Chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã vinh dự được TW Hội chữ thập Đỏ Việt Nam tặng cờ thi đua, và 20 tập thể 30 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Hội chữ thập đỏ huyện tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ tới 2021– 2026.

     Tại đại hội ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, thay mặt lãnh đạo hội CTĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Điền đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội, thể hiện sự ghi nhận biểu dương những thành tích và kết quả nổi bật mà các cấp Hội chữ thập đỏ trong huyện đã đạt được, đồng thời tin tưởng bước sang nhiệm kỳ mới Hội CTĐ huyện sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong hoạt động công tác hội, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 

     Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đại biểu hội CTĐ huyện Quảng Điền đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu BCH hội khóa mới gồm 24 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội chữ thập Đỏ tỉnh với 13 thành viên, đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ qua.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội chữ thập Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 11/08/2021

     Sáng ngày 10/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập Đỏ lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 có ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ 8 huyện, thị xã, thành phố Huế, ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, ông Phạm Lượng – UVBTV HU - PCT HĐND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVBTV HU - TB DV HU - CT UBMTTQVN huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh - HUV - PCT UBND huyện - TB chỉ đạo HMTN huyện, lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ, lãnh đạo các xã thị trấn, hội chữ thập đỏ 11 xã thị trấn và 130 đại biểu đại diện cho hơn 2.447 hội viên trong toàn huyện. 

 

 

 

     Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ Hội chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VI đề ra trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, xã hội, góp phần cùng với toàn huyện thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.  Trong cả nhiệm kỳ, tổng giá trị hỗ trợ nhân đạo trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 63.000 lượt người. Hội đã phối hợp tổ chức 12 đợt HMTN trong các chiến dịch “những giọt máu hồng”, “hành trình đỏ”, “lễ hội xuân hồng” với hơn 5.000 lượt người tham gia thu được 4.036 đơn vị máu, được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong việc vận động số lượng người tham gia hiến máu mỗi đợt. Mạng lưới các chi hội, tổ hội ngày càng được củng cố, số lượng hội viên không ngừng phát triển rộng khắp trên địa bàn dân cư, trong trường học, cơ quan. Đến nay, toàn huyện có 16 Hội, chi hội trực thuộc với tổng số 190 chi hội, 2.447 hội viên, 22 đội thiếu niên chữ thập Đỏ. Từ những kết quả đạt được, Hội Chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã vinh dự được TW Hội chữ thập Đỏ Việt Nam tặng cờ thi đua, và 20 tập thể 30 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Hội chữ thập đỏ huyện tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ tới 2021– 2026.

     Tại đại hội ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, thay mặt lãnh đạo hội CTĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Điền đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội, thể hiện sự ghi nhận biểu dương những thành tích và kết quả nổi bật mà các cấp Hội chữ thập đỏ trong huyện đã đạt được, đồng thời tin tưởng bước sang nhiệm kỳ mới Hội CTĐ huyện sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong hoạt động công tác hội, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 

     Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đại biểu hội CTĐ huyện Quảng Điền đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu BCH hội khóa mới gồm 24 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội chữ thập Đỏ tỉnh với 13 thành viên, đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ qua.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội chữ thập Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 11/08/2021

     Sáng ngày 10/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập Đỏ lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 có ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ 8 huyện, thị xã, thành phố Huế, ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, ông Phạm Lượng – UVBTV HU - PCT HĐND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVBTV HU - TB DV HU - CT UBMTTQVN huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh - HUV - PCT UBND huyện - TB chỉ đạo HMTN huyện, lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ, lãnh đạo các xã thị trấn, hội chữ thập đỏ 11 xã thị trấn và 130 đại biểu đại diện cho hơn 2.447 hội viên trong toàn huyện. 

 

 

 

     Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ Hội chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VI đề ra trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, xã hội, góp phần cùng với toàn huyện thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.  Trong cả nhiệm kỳ, tổng giá trị hỗ trợ nhân đạo trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 63.000 lượt người. Hội đã phối hợp tổ chức 12 đợt HMTN trong các chiến dịch “những giọt máu hồng”, “hành trình đỏ”, “lễ hội xuân hồng” với hơn 5.000 lượt người tham gia thu được 4.036 đơn vị máu, được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong việc vận động số lượng người tham gia hiến máu mỗi đợt. Mạng lưới các chi hội, tổ hội ngày càng được củng cố, số lượng hội viên không ngừng phát triển rộng khắp trên địa bàn dân cư, trong trường học, cơ quan. Đến nay, toàn huyện có 16 Hội, chi hội trực thuộc với tổng số 190 chi hội, 2.447 hội viên, 22 đội thiếu niên chữ thập Đỏ. Từ những kết quả đạt được, Hội Chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã vinh dự được TW Hội chữ thập Đỏ Việt Nam tặng cờ thi đua, và 20 tập thể 30 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Hội chữ thập đỏ huyện tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ tới 2021– 2026.

     Tại đại hội ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, thay mặt lãnh đạo hội CTĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Điền đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội, thể hiện sự ghi nhận biểu dương những thành tích và kết quả nổi bật mà các cấp Hội chữ thập đỏ trong huyện đã đạt được, đồng thời tin tưởng bước sang nhiệm kỳ mới Hội CTĐ huyện sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong hoạt động công tác hội, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 

     Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đại biểu hội CTĐ huyện Quảng Điền đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu BCH hội khóa mới gồm 24 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội chữ thập Đỏ tỉnh với 13 thành viên, đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ qua.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội chữ thập Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 11/08/2021

     Sáng ngày 10/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập Đỏ lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 có ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ 8 huyện, thị xã, thành phố Huế, ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, ông Phạm Lượng – UVBTV HU - PCT HĐND huyện, ông Phan Cảnh Ngưu – UVBTV HU - TB DV HU - CT UBMTTQVN huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh - HUV - PCT UBND huyện - TB chỉ đạo HMTN huyện, lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ, lãnh đạo các xã thị trấn, hội chữ thập đỏ 11 xã thị trấn và 130 đại biểu đại diện cho hơn 2.447 hội viên trong toàn huyện. 

 

 

 

     Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ Hội chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VI đề ra trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, xã hội, góp phần cùng với toàn huyện thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương.  Trong cả nhiệm kỳ, tổng giá trị hỗ trợ nhân đạo trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 63.000 lượt người. Hội đã phối hợp tổ chức 12 đợt HMTN trong các chiến dịch “những giọt máu hồng”, “hành trình đỏ”, “lễ hội xuân hồng” với hơn 5.000 lượt người tham gia thu được 4.036 đơn vị máu, được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong việc vận động số lượng người tham gia hiến máu mỗi đợt. Mạng lưới các chi hội, tổ hội ngày càng được củng cố, số lượng hội viên không ngừng phát triển rộng khắp trên địa bàn dân cư, trong trường học, cơ quan. Đến nay, toàn huyện có 16 Hội, chi hội trực thuộc với tổng số 190 chi hội, 2.447 hội viên, 22 đội thiếu niên chữ thập Đỏ. Từ những kết quả đạt được, Hội Chữ thập Đỏ huyện Quảng Điền đã vinh dự được TW Hội chữ thập Đỏ Việt Nam tặng cờ thi đua, và 20 tập thể 30 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Hội chữ thập đỏ huyện tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ tới 2021– 2026.

     Tại đại hội ông Trần Văn Nhân, PCT Phụ trách Hội chữ thập Đỏ tỉnh và ông Trương Duy Hải - PBT TT Huyện ủy- CT HĐND huyện, thay mặt lãnh đạo hội CTĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Quảng Điền đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội, thể hiện sự ghi nhận biểu dương những thành tích và kết quả nổi bật mà các cấp Hội chữ thập đỏ trong huyện đã đạt được, đồng thời tin tưởng bước sang nhiệm kỳ mới Hội CTĐ huyện sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong hoạt động công tác hội, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 

     Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đại biểu hội CTĐ huyện Quảng Điền đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu BCH hội khóa mới gồm 24 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội chữ thập Đỏ tỉnh với 13 thành viên, đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ qua.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.195.090
Truy câp hiện tại 254