Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Ngày cập nhật 11/08/2021

    Sáng ngày 9/8, UBND huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Tham dự lễ ký kết hợp tác có ông Trần Quốc Thắng – TUV – BT HU – CT UBND huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh – HUV – PCT UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng ban cấp huyện liên quan, đại diện công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế có ông Lê Trung Lâm Phó Tổng giám đốc công ty. 

 

     Theo đó, giữa huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ xúc tiến phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn tuyển chọn và tổ chức bồi dưỡng theo quy định của Bộ Lao động – TB&XH, và các đối tác làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phối hợp hướng dẫn lao động hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục cần thiết nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động Quảng Điền có nguyện vọng đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng ký kết, đảm bảo người lao động được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp trong thời gian đi lao động tại nước ngoài. Công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cũng như phối hợp để hỗ trợ về tài chính để đưa được người lao động sang làm việc tại nước ngoài. 

      Tại buổi lễ ký kết, công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã trao tặng huyện Quảng Điền 10 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Quyên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Ngày cập nhật 11/08/2021

    Sáng ngày 9/8, UBND huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Tham dự lễ ký kết hợp tác có ông Trần Quốc Thắng – TUV – BT HU – CT UBND huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh – HUV – PCT UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng ban cấp huyện liên quan, đại diện công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế có ông Lê Trung Lâm Phó Tổng giám đốc công ty. 

 

     Theo đó, giữa huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ xúc tiến phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn tuyển chọn và tổ chức bồi dưỡng theo quy định của Bộ Lao động – TB&XH, và các đối tác làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phối hợp hướng dẫn lao động hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục cần thiết nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động Quảng Điền có nguyện vọng đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng ký kết, đảm bảo người lao động được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp trong thời gian đi lao động tại nước ngoài. Công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cũng như phối hợp để hỗ trợ về tài chính để đưa được người lao động sang làm việc tại nước ngoài. 

      Tại buổi lễ ký kết, công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã trao tặng huyện Quảng Điền 10 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Quyên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Ngày cập nhật 11/08/2021

    Sáng ngày 9/8, UBND huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Tham dự lễ ký kết hợp tác có ông Trần Quốc Thắng – TUV – BT HU – CT UBND huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh – HUV – PCT UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng ban cấp huyện liên quan, đại diện công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế có ông Lê Trung Lâm Phó Tổng giám đốc công ty. 

 

     Theo đó, giữa huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ xúc tiến phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn tuyển chọn và tổ chức bồi dưỡng theo quy định của Bộ Lao động – TB&XH, và các đối tác làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phối hợp hướng dẫn lao động hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục cần thiết nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động Quảng Điền có nguyện vọng đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng ký kết, đảm bảo người lao động được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp trong thời gian đi lao động tại nước ngoài. Công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cũng như phối hợp để hỗ trợ về tài chính để đưa được người lao động sang làm việc tại nước ngoài. 

      Tại buổi lễ ký kết, công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã trao tặng huyện Quảng Điền 10 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Quyên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Ngày cập nhật 11/08/2021

    Sáng ngày 9/8, UBND huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Tham dự lễ ký kết hợp tác có ông Trần Quốc Thắng – TUV – BT HU – CT UBND huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh – HUV – PCT UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng ban cấp huyện liên quan, đại diện công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế có ông Lê Trung Lâm Phó Tổng giám đốc công ty. 

 

     Theo đó, giữa huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ xúc tiến phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn tuyển chọn và tổ chức bồi dưỡng theo quy định của Bộ Lao động – TB&XH, và các đối tác làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phối hợp hướng dẫn lao động hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục cần thiết nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động Quảng Điền có nguyện vọng đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng ký kết, đảm bảo người lao động được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp trong thời gian đi lao động tại nước ngoài. Công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cũng như phối hợp để hỗ trợ về tài chính để đưa được người lao động sang làm việc tại nước ngoài. 

      Tại buổi lễ ký kết, công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã trao tặng huyện Quảng Điền 10 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Quyên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Ngày cập nhật 11/08/2021

    Sáng ngày 9/8, UBND huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Tham dự lễ ký kết hợp tác có ông Trần Quốc Thắng – TUV – BT HU – CT UBND huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh – HUV – PCT UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng ban cấp huyện liên quan, đại diện công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế có ông Lê Trung Lâm Phó Tổng giám đốc công ty. 

 

     Theo đó, giữa huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ xúc tiến phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn tuyển chọn và tổ chức bồi dưỡng theo quy định của Bộ Lao động – TB&XH, và các đối tác làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phối hợp hướng dẫn lao động hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục cần thiết nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động Quảng Điền có nguyện vọng đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng ký kết, đảm bảo người lao động được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp trong thời gian đi lao động tại nước ngoài. Công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cũng như phối hợp để hỗ trợ về tài chính để đưa được người lao động sang làm việc tại nước ngoài. 

      Tại buổi lễ ký kết, công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã trao tặng huyện Quảng Điền 10 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Quyên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Ngày cập nhật 11/08/2021

    Sáng ngày 9/8, UBND huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Tham dự lễ ký kết hợp tác có ông Trần Quốc Thắng – TUV – BT HU – CT UBND huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh – HUV – PCT UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng ban cấp huyện liên quan, đại diện công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế có ông Lê Trung Lâm Phó Tổng giám đốc công ty. 

 

     Theo đó, giữa huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ xúc tiến phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn tuyển chọn và tổ chức bồi dưỡng theo quy định của Bộ Lao động – TB&XH, và các đối tác làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phối hợp hướng dẫn lao động hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục cần thiết nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động Quảng Điền có nguyện vọng đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng ký kết, đảm bảo người lao động được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp trong thời gian đi lao động tại nước ngoài. Công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cũng như phối hợp để hỗ trợ về tài chính để đưa được người lao động sang làm việc tại nước ngoài. 

      Tại buổi lễ ký kết, công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã trao tặng huyện Quảng Điền 10 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Quyên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quảng Điền ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Ngày cập nhật 11/08/2021

    Sáng ngày 9/8, UBND huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chương trình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Tham dự lễ ký kết hợp tác có ông Trần Quốc Thắng – TUV – BT HU – CT UBND huyện, ông Nguyễn Tuấn Anh – HUV – PCT UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng ban cấp huyện liên quan, đại diện công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế có ông Lê Trung Lâm Phó Tổng giám đốc công ty. 

 

     Theo đó, giữa huyện Quảng Điền và công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ xúc tiến phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn tuyển chọn và tổ chức bồi dưỡng theo quy định của Bộ Lao động – TB&XH, và các đối tác làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phối hợp hướng dẫn lao động hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục cần thiết nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động Quảng Điền có nguyện vọng đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng ký kết, đảm bảo người lao động được hưởng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp trong thời gian đi lao động tại nước ngoài. Công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cũng như phối hợp để hỗ trợ về tài chính để đưa được người lao động sang làm việc tại nước ngoài. 

      Tại buổi lễ ký kết, công ty đầu tư thương mại và dịch vụ Quinn Hà Nội – Intrase Huế đã trao tặng huyện Quảng Điền 10 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Quyên

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.041.953
Truy câp hiện tại 5.552