Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện họp Đoàn giám sát chuyên đề thông qua kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát.
Ngày cập nhật 23/08/2017

          Ngày 16/8/2017, thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Chương trình giám sát năm 2017, Ban Kinh tế -Xã HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp nhằm thông qua kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện sau khi thực hiện công tác chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012, do đồng chí Phạm Lượng, Trưởng ban Kinh tế-Xã hội chủ trì. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Quách Nhơn-Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí thành viên của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện, đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

         Với mục đích xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện sau khi thực hiện chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Qua đó, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các HTX trong quá trình hoạt động để kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trong thời gian tới.

          Theo đó, từ ngày 07/9 đến ngày 14/9/2017, Đoàn giám sát sẽ trực tiếp về làm việc với 05 HTX, gồm:  HTX Nam Vinh (Quảng Vinh), HTX Lãnh Thủy (Quảng Ngạn), HTX Kim Thành (Quảng Thành), HTX An Xuân (Quảng An), HTX Tam Giang (Quảng Thái) và HTX Mây tre đan Bao La (Quảng Phú). Các HTX còn lại trên địa bàn và Phòng nông nghiệp và PTNT, Đoàn không trực tiếp về làm việc, đề nghị gửi báo cáo bằng văn bản theo Đề cương về Ban Kinh tế-Xã hội trước ngày 05/9/2017 để Đoàn giám sát có cơ sở đánh giá tổng hợp ./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.777.935
Truy câp hiện tại 919