Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 03 HĐND huyện khóa X
Ngày cập nhật 25/06/2017

          Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015, chiều ngày 20/6/2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 03 HĐND huyện khóa X, do đồng chí Phan Cảnh Dư-Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự cuộc phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện và các ngành có liên quan đến việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp 03 HĐND huyện khóa X.

          Sau khi nghe đồng chí Trương Duy Hải-Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 03 HĐND huyện, nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện, ý kiến của thảo luận của các thành viên tham dự và các ý kiến giải trình, tiếp thu của UBND và các ngành liên quan, đồng chí Phan Cảnh Dư-Chủ tịch HĐND huyện kết luận:

          Nhìn chung, các ý kiến tham gia đều đánh giá cao sự cố gắng, nổ lực của UBND huyện trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri đề xuất tại kỳ họp thứ 03 HĐND huyện khóa X. Ngay sau kỳ họp HĐND huyện, UBND huyện chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 23/01/2017 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa X. Đồng thời, UBND huyện cũng đã quan tâm lồng ghép trong các cuộc giao ban tuần, tháng và các cuộc giao ban khối để chỉ đạo, đôn đốc giải quyết.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết những kiến nghị của cử tri vẫn có một số tồn tại hạn chế: Trách nhiệm của một số ngành, một số địa phương trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri chưa cao; một số nội dung trả lời còn chung chung, chú trọng vào việc đánh giá kết quả thực hiện của các năm trước mà chưa nêu bật những kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện của 6 tháng đầu năm 2017, chưa gắn với trách nhiệm cụ thể đối với các ngành, các địa phương, đơn vị; một số vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần nhưng việc trả lời và giải quyết chưa dứt điểm, chưa làm rõ trách nhiệm, thiếu lộ trình cụ thể nên chưa đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

          Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần quan tâm hơn trong việc lãnh chỉ đạo các ngành và các địa phương nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Trong đó, cần chú trọng đến việc giải quyết các kiến nghị mà cử tri kiến nghị nhiều lần và còn tồn đọng tại các kỳ họp trước. Đối với các kiến nghị liên quan đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng, cần nguồn lực đầu tư, nếu đã khảo sát và nhận định là những kiến nghị chính đáng và cấp thiết, UBND huyện cần quan tâm nghiên cứu, ưu tiên tranh thủ các nguồn vốn để thực hiện sớm nhất có thể (nhất là tuyến đê Đông Lâm). Trong trả lời kiến nghị, cũng nên có lộ trình thực hiện cụ thể, đáp ứng sự mong đợi của cử tri. Đối với các kiến nghị cần phải có sự phối hợp của các ngành, các cấp và cần phải có sự giải quyết lâu dài, UBND huyện cần chỉ đạo các ngành rà soát, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thực hiện kiên quyết, dứt điểm nhằm thỏa mãn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời, cũng cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và huy động sự vào cuộc của người dân chung tay với chính quyền địa phương trong việc thực hiện giải quyết một số kiến nghị cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

          Phương Dung

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.778.414
Truy câp hiện tại 1.172