Tìm kiếm tin tức
Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Lãnh đạo HĐND huyện (SĐT: 02343554260 )
1Phạm LượngPhó chủ tịch HĐND huyện0913135253 pluong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Lãnh đạo huyện UBND huyện (SĐT: 02343554260 )
2Trần Quôc ThắngChủ tịch UBND huyện0918382073 tqthang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
3Nguyễn Tuấn AnhPhó chủ tịch UBND huyện0914192718 ntanh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Văn phòng HĐND và UBND huyện (SĐT: 02343554260 )
4Ngô Văn ĐứcChánh văn phòng0985609127 nvduc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
5Nguyễn Văn ChơnPhó Chánh văn phòng0909232493 nvchon.quangdien@thuathienhue.gov.vn
6Hoàng Văn Minh ChâuPhó Chánh văn phòng0901816467 hvmchau.quangdien@thuathienhue.gov.vn
7Ngô Thời LaiPhó ban Pháp chế09805477262 ntlai.quangdien@thuathienhue.gov.vn
8Nguyễn Thị Phương DungPhó ban KTXH0976780858 ntpdung.quangdien@thuathienhue.gov.vn
9Nguyễn Ngọc SơnChuyên viên0988877569 nnson.quangdien@thuathienhue.gov.vn
10Trần Hữu NamChuyên viên0392363796 thnam.quangdien@thuathienhue.gov.vn
11Đoàn Thị Ngọc ThảoChuyên viên0972216840 dtnthao.quangdien@thuathienhue.gov.vn
12Hồ Minh QuýChuyên viên0984456446 hmquy.quangdien@thuathienhue.gov.vn
13Lê Thị Ngọc HươngChuyên viên0981012464 ltnhuong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
14Nguyễn DuẫnChuyên viên0934844199 nduan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
15Lê Trần Hữu PhướcChuyên viên0898473391 lthphuoc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
16Trần Ngọc DuẫnChuyên viên0934844199 tnduan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
17Trần Thị Diệu HuyềnVăn thư0397722465 ttdhuyen.quangdien@thuathienhue.gov.vn
18Trương Thị Hồng TâmVăn thư0988548198 tthtam.quangdien@thuathienhue.gov.vn
19Hoàng Thị HuêVăn thư0359051307 hthue.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo (SĐT: 0234554280 )
20Nguyễn Thái HiệpTrưởng phòng0905732050 nthiep.quangdien@thuathienhue.gov.vn
21Lê Văn LànhPhó trưởng phòng0988877566 lvlanh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
22Hồ Thị GáiPhó trưởng phòng0983832273 htgai.quangdien@thuathienhue.gov.vn
23Hồ Thị QuyênPhó trưởng phòng0918901260 htquyen.quangdien@thuathienhue.gov.vn
24Phan Gia DiênChuyên viên0905563783 pgdien.quangdien@thuathienhue.gov.vn
25Trần HồngChuyên viên0905511706 thong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
26Hồ Thị VânChuyên viên0384346067 htvan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
27Ngô QuýChuyên viên0888515494 nquy.quangdien@thuathienhue.gov.vn
28Trần ĐoanChuyên viên0986407585 tdoan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
29Hoàng Thế NinhChuyên viên0919671774 htninh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
30Phạm Thị Như ÝChuyên viên0388618135 ptny.quangdien@thuathienhue.gov.vn
31Nguyễn Huỳnh ĐứcChuyên viên0914052699 nhduc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
32Nguyễn Minh TruyềnChuyên viên0905699859 hmtruyen.quangdien@thuathienhue.gov.vn
33Hoàng Thị Ngọc YếnChuyên viên0915204760 htnyen.quangdien@thuathienhue.gov.vn
34Hoàng Nguyễn Thu HàChuyên viên0352651950 hntha.quangdien@thuathienhue.gov.vn
35Lê Đức MinhChuyên viên0905563883 ldminh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
36Nguyễn Thị ThủyChuyên viên0365148575 ntthuy.quangdien@thuathienhue.gov.vn
37Trương Thị Diệu AnhChuyên viên0987424313 ttdanh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Kinh tế Hạ tầng (SĐT: 02343554287 )
38Hồ Ngọc Anh TuấnTrưởng phòng0903555156 hnatuan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
39Phan Gia PhúPhó trưởng phòng0914354089 pgphu.quangdien@thuathienhue.gov.vn
40Lê Ngọc SơnChuyên viên0911400010 lnson.quangdien@thuathienhue.gov.vn
41Cao Xuân HuyChuyên viên0918499078 cxhuy.quangdien@thuathienhue.gov.vn
42Nguyễn Đình CôngChuyên viên0915151156 ndcong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
43Nguyễn Thanh TùngChuyên viên0905556511 nttung.quangdien@thuathienhue.gov.vn
44Phan Ngọc ChinhChuyên viên0917666013 pnchinh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
45Nguyễn Đình TàiChuyên viên0935217136 ndtai.quangdien@thuathienhue.gov.vn
46Nguyễn Thị Thu HoàiChuyên viên0965010505 ntthoai.quangdien@thuathienhue.gov.vn
47Trương Văn HảoChuyên viên0988606272 tvhao.quangdien@thuathienhue.gov.vn
48Lê Thị Quỳnh NhiChuyên viên0906404715 ltqnhi.quangdien@thuathienhue.gov.vn
49Hồ Thị Kim PhượngChuyên viên0935509464 htkphuong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
50Ngô Văn VũChuyên viên0964604381 nvvu.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Lao động Thương Binh Xã hội (SĐT: 02343755662 )
51Hồ Thị Thúy HằngTrưởng phòng0389384211 htthang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
52Trần LợiPhó trưởng phòng0905925875 tloi.quangdien@thuathienhue.gov.vn
53Phạm Văn VũPhó trưởng phòng0989768938 pvvu.quangdien@thuathienhue.gov.vn
54Nguyễn Thị Hoài LinhChuyên viên0388071711 nthlinh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
55Trần Thị Thu HằngChuyên viên0979143212 ttthang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
56Lê Quốc TuấnChuyên viên0983322590 lqtuan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
57Trần DuậtChuyên viên0979004574 tduat.quangdien@thuathienhue.gov.vn
58Trần Viết LễChuyên viên0346527723 tvle.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Nội vụ (SĐT: 02343555784 )
59Nguyễn Đình KhánhTrưởng phòng0905746749 ndkhanh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
60Lê Chí CôngPhó trưởng phòng0979403707 lccong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
61Đặng Công KiênChuyên viên0382433479 dckien.quangdien@thuathienhue.gov.vn
62Phan Quốc ThắngChuyên viên0973733033 pqthang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
63Trần Viết TrọngChuyên viên0984860786 tvtrong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
64Nguyễn Minh AnhChuyên viên0973874496 nmanh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
65Trần Văn ĐiệpChuyên viên09796042932 tvdiep.quangdien@thuathienhue.gov.vn
66Phạm Thị Mi SaChuyên viên0905529229 ptmsa.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Nông Nghiệp và PTNT (SĐT: 02343554279 )
67Ngô Văn DinhTrưởng phòng0914242846 nvdinh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
68Trần Thị Thanh NhãPhó trưởng phòng0902610441 tttnha.quangdien@thuathienhue.gov.vn
69Phan Văn LựPhó trưởng phòng0987894791 pvlu.quangdien@thuathienhue.gov.vn
70Đặng Công LắmChuyên viên0392158575 dclam.quangdien@thuathienhue.gov.vn
71Nguyễn Thị Minh HoaChuyên viên0916481867 ntmhoa.quangdien@thuathienhue.gov.vn
72Trần Nguyễn Quốc ThăngChuyên viên0979105225 tnqthang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
73Hồ Anh QuốcChuyên viên0384899126 haquoc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
74Trần Đình NamChuyên viên0979067970 tdnam.quangdien@thuathienhue.gov.vn
75Hà Văn DuyChuyên viên0935987444 hvduy.quangdien@thuathienhue.gov.vn
76Trần Thị Trà MyChuyên viên0773527178 tttmy.quangdien@thuathienhue.gov.vn
77Nguyễn Quốc HòaChuyên viên0913409226 nqhoa.quangdien@thuathienhue.gov.vn
78Phan Thị ThủyChuyên viên0925664579 ptthuy.quangdien@thuathienhue.gov.vn
79Phan Thị Thanh ThảoChuyên viên0902610441 pttthao.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tài chính Kế hoạch (SĐT: 02343554266 )
80Trần Bá HiệpTrưởng phòng0905042287 tbhiep.quangdien@thuathienhue.gov.vn
81Ngô LânPhó trưởng phòng0905364829 nlan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
82Trương Vĩnh KhaPhó trưởng phòng0914207132 tvkha.quangdien@thuathienhue.gov.vn
83Nguyễn Đức Lê PhongPhó trưởng phòng0914065929 ndlphong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
84Nguyễn Hữu CườngChuyên viên0919644846 nhcuong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
85Mai Trần Lan AnhChuyên viên0914970379 mtlanh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
86Lê Hoàng Thuỳ DungChuyên viên0906494090 lhtdung.quangdien@thuathienhue.gov.vn
87Ngô Thị Diệu LýChuyên viên0935842480 ntdly.quangdien@thuathienhue.gov.vn
88Văn Hữu LânChuyên viên0987087368 vhlan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
89Lê Thị Quỳnh TiênChuyên viên0912979615 ltqtien.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Thanh Tra huyện (SĐT: 02343554271 )
90Hoàng Mạnh DũngChánh thanh tra0982554131 hmdung.quangdien@thuathienhue.gov.vn
91Lương Nguyễn Thành TâmPhó chánh thanh tra0987071099 lnttam.quangdien@thuathienhue.gov.vn
92Võ Thiện ThơChuyên viên0917453845 vttho.quangdien@thuathienhue.gov.vn
93Mai Huy ToànChuyên viên0375087499 mhtoan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
94Nguyễn Thị Thùy TrangChuyên viên0911470117 ntttrang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tài nguyên Môi trường (SĐT: 02343554296 )
95Hoàng Tuấn NamTrưởng phòng0935051552 htnam.quangdien@thuathienhue.gov.vn
96Lê Vĩnh QuýPhó trưởng phòng0905050600 lvquy.quangdien@thuathienhue.gov.vn
97Hồ Phong NhãPhó trưởng phòng0973751916 hpnha.quangdien@thuathienhue.gov.vn
98Trần Trường AnhChuyên viên0905376269 ttanh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
99Võ Văn ThiệnChuyên viên098843441 vvthien.quangdien@thuathienhue.gov.vn
100Cái Viết DũngChuyên viên0918799135 cvdung.quangdien@thuathienhue.gov.vn
101Hồ Thị Tố LoanChuyên viên0988265054 httloan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
102Nguyễn Văn QuangChuyên viên0773563636 nvquang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tư pháp (SĐT: 02343555209 )
103Phan Văn TuyểnTrưởng phòng0832747878 pvtuyen.quangdien@thuathienhue.gov.vn
104Phan Thị Minh NguyễnPhó trưởng phòng0824184118 ptmnguyen.quangdien@thuathienhue.gov.vn
105Cao Văn PhúcChuyên viên02343502345 cvphuc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
106Hà Văn BìnhChuyên viên0977962989 hvbinh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng VHTT&TT huyện (SĐT: 02343554246 )
107Trần Văn HùngTrưởng phòng0908706125 tvhung.quangdien@thuathienhue.gov.vn
108Trần Công TrựcPhó trưởng phòng0978526595 tctruc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
109Nguyễn Văn AnhChuyên viên0944604995 nvanh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
110Lê Thị HiềnChuyên viên0914733698 lthien.quangdien@thuathienhue.gov.vn
111Lê Thị Ngọc TuyếtChuyên viên0389930258 ltntuyet.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Y tế (SĐT: 02343755897 )
112Võ BangTrưởng phòng0988408183 vbang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
113Lê Thuỷ TiênChuyên viên0979068182 lttien.quangdien@thuathienhue.gov.vn
114Nguyễn Thị Phương TúChuyên viên0982017513 ntptu.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện (SĐT: 02343556606 )
115Phan NamGiám đốc0903564393 pnam.quangdien@thuathienhue.gov.vn
116Bùi Ngọc ĐăngPhó giám đốc0948191986 bndang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
117Đoàn Đình ThiệuPhó giám đốc0914147482 ddthieu.quangdien@thuathienhue.gov.vn
118Phan Lê Quang VũChuyên viên0935826628 plqvu.quangdien@thuathienhue.gov.vn
119Hồ Thị Thu HươngChuyên viên0918132780 htthuong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
120Trần Thị Diễm TrangChuyên viên0396633946 ttdtrang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
121Phan Cảnh TâmChuyên viên0912734700 pctam.quangdien@thuathienhue.gov.vn
122Nguyễn Xuân PhúcChuyên viên0919400699 nxphuc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
123Lê Quang ĐứcChuyên viên0915775022 lqduc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền (SĐT: 0234554227 )
124Phan Đình DũngGiám đốc0913554336 nddung.quangdien@thuathienhue.gov.vn
125Nguyễn ThànhPhó giám đốc0914006811 nthanh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
126Phạm Quốc HưngChuyên viên0905442009 pqhung.quangdien@thuathienhue.gov.vn
127Nguyễn Văn NgọcChuyên viên0905040403 ndngoc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
128Nguyễn Đăng DũngChuyên viên0905040403 nddung.quangdien@thuathienhue.gov.vn
129Phạm Lê Hữu TiếnChuyên viên0986452078 plhtien.quangdien@thuathienhue.gov.vn
130Hồ Xuân VinhChuyên viên0935578043 hxvinh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
131Hồ LộcChuyên viên0935051000 hloc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
132Phan Hùng VỹChuyên viên0913007746 phvy.quangdien@thuathienhue.gov.vn
133Phan Ngọc Hải ĐăngChuyên viên0382121024 pnhdang.quangdien@thuathienhue.gov.vn
134Phan Văn HiệpChuyên viên0935578043 pvhiep.quangdien@thuathienhue.gov.vn
135La Quốc Vĩnh HuyChuyên viên0827405999 lqvhuy.quangdien@thuathienhue.gov.vn
136Lê Nguyễn Viết ĐứcChuyên viên0983154156 lnvduc.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (SĐT: 02343755652 )
137Trần Duy LinhPhó giám đốc0905586909 tdlinh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
138Nguyễn Thanh TânChuyên viên0901121323 nttan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
139Lê LậpChuyên viên0932473377 llap.quangdien@thuathienhue.gov.vn
140Hồ Thị Tiên NgaChuyên viên0978261065 httngan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
141Nguyễn Thị Tố NhưChuyên viên nttnhu.quangdien@thuathienhue.gov.vn
142Ngô Hữu QuýChuyên viên0911347399 nhquy.quangdien@thuathienhue.gov.vn
143Nguyễn Thị Ánh NguyệtChuyên viên0392635030 ntanguyet.quangdien@thuathienhue.gov.vn
144Mai Trường KhánhChuyên viên0888873232 mtkhanh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện (SĐT: 02343755011 )
145Nguyễn Việt BìnhGiám đốc0988877562 nvbinh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
146Hồ Thị KimPhó giám đốc0912823300 htkim.quangdien@thuathienhue.gov.vn
147Nguyễn Thị Thanh BìnhPhó giám đốc0988408109 nttbinh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
148Lê Công CườngChuyên viên01236000784 lccuong.quangdien@thuathienhue.gov.vn
149Nguyễn Khắc TuấnChuyên viên0912120065 nktuan.quangdien@thuathienhue.gov.vn
150Nguyễn Thị QuyênChuyên viên0777468905 ntquyen.quangdien@thuathienhue.gov.vn
151Lê BínhChuyên viên0397780180 lbinh.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Bảo hiểm Xã hội
152Hồ Văn GiápChuyên viên hvgiap.quangdien@thuathienhue.gov.vn
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.377.974
Truy câp hiện tại 1.864