Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyêt định về việc ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2020
Ngày cập nhật 16/09/2020

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 3068/QĐ-UBND  Về việc ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2020

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.777.956
Truy câp hiện tại 919