Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự án: Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình trồng rau an toàn trong nhà màng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu theo hướng OCOP tại xã Quảng Lợi
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1809/QĐ-UBND  Về việc phê duyệt dự án: Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình trồng rau an toàn trong nhà màng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu theo hướng OCOP tại xã Quảng Lợi

 

1. Tên dự án: Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình trồng rau an toàn trong nhà màng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu theo hướng OCOP tại xã Quảng Lợi;
2. Cấp quản lý: Cấp huyện (cấp cơ sở)
3. Tổ chức chủ trì thực hiện dự án: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Điền.
4. Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Văn Quang. 5. Thời gian thực hiện: 6 tháng ( từ tháng 8/2020 - 01/2021).
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.778.702
Truy câp hiện tại 1.378