Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyêt định về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày cập nhật 10/09/2020

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1109/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Nạo vét và gia cố tuyến tiêu thoát lũ hói Cồn Bài, xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.778.000
Truy câp hiện tại 929