Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá thuyết minh dự án
Ngày cập nhật 10/09/2020

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 950/QĐ-UBND  về việc thành lập Hội đồng đánh giá thuyết minh dự án và hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.778.197
Truy câp hiện tại 993