Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/12/2015

           Ngày 30/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Quyết định số 2.457/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, với tổng mức đầu tư 278.633 triệu đồng.

Công trình được đầu tư với quy mô cụ thể như sau:

- Tuyến công trình: Cơ bản đi theo tuyến bờ lở hiện tại, có điều chỉnh một số vị trí cho tổng thể tuyến trơn thuận. Đầu tuyến tại thôn Hải Thành, kéo dài đến cuối tuyến tại thôn An Lộc là 2.688m. Khoá đầu và cuối tuyến đảm bảo ổn định tuyến kè.

- Hình thức công trình:  Kè mái nghiêng bảo vệ bờ.

- Hình thức gia cố chân: Cọc ván bê tông đúc sẵn dự ứng lực kết hợp lăng thể đá – cấu kiện Hohlquader.

- Hình thức kết cấu mái kè: Cấu kiện bê tông đúc sẵn liên kết mềm từ cao độ +4,2 trở xuống; trồng cỏ địa phương trong khung chia ô từ cao độ +4,2 trở lên.

- Hình thức kết cấu đỉnh kè: Dầm khóa đỉnh mái kết hợp đường quản lý.

- Công trình trên tuyến: Xây dựng các dốc trượt thuyền, rãnh thu nước kết hợp bậc lên xuống để quản lý và xây dựng một số tuyến đường đấu nối với tuyến đường dân sinh.

Công trình sẽ được thực hiện trong 05 năm, từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. Trong đó, kinh phí thực hiện giai đoạn 1 không quá 150.000 triệu đồng.

Công trình được đầu tư sẽ góp phần chống sạt lở bờ biển nhằm đảm bảo an toàn khu dân cư với tổng số 494 hộ dân của các thôn Hải Thành, Tân Thành và An Lộc-xã Quảng Công, huyện Quảng Điền. Ổn định đường bờ trên cơ sở đường bờ hiện tại, góp phần bảo vệ lâu dài vùng đầm phá Tam Giang và từng bước góp phần hình thành hệ thống công trình chống sạt lở bờ biển từ huyện Phong Điền đến huyện Quảng Điền./.

Minh Quý

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.789.775
Truy câp hiện tại 3.085