Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền thực hiện hơn 22.000 mét kênh mương trong năm 2009
Ngày cập nhật 06/03/2009

            Ngày 04.03, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2009, do đồng chí Cao Xuân Phụ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Chủ nhiệm các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có công trình kiên cố hóa kênh mương theo kế hoạch.

     Đến năm 2006, toàn huyện có 125.000 m kênh mương, trong đó đã được kiên cố 56.600 m. Theo Quyết định số 576/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch kiên cố hóa kênh mương tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2010, huyện Quảng Điền được phê duyệt 32.650 m kênh mương. Tính đến cuối năm 2008, toàn huyện đã đầu tư xây dựng hơn 10.000 m kênh mương. Hiện nay, theo kế hoạch được tỉnh phê duyệt đến năm 2010, toàn huyện còn hơn 22.000 m kênh mương chưa được đầu tư xây dựng, với 30 hạng mục công trình của 30 trạm bơm.
            Theo quy định của UBND tỉnh, Chủ đầu tư các công trình kiên cố hóa kênh mương là các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Chủ đầu tư có trách nhiệm hợp đồng với các đơn vị tư vấn có đủ năng lực theo quy định của Nhà nước để tổ chức khảo sát, thiết kế và lập dự toán. Ngoài ra, Chủ đầu tư có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ năng lực theo quy định để thực hiện việc giám sát; đồng thời thành lập Tổ giám sát của Hợp tác xã để cùng tham gia giám sát.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Cao Xuân Phụ - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Kinh phí để đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh mương được ngân sách đầu tư 100%, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% và ngân sách huyện - xã đảm bảo 30%. Các địa phương không được huy động đóng góp của nông dân hoặc không được trích từ vốn của các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp để đầu tư kiên cố hóa kênh mương. Tuy nhiên, các địa phương có thể tạm ứng vốn của các Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp để đầu tư, sau khi quyết toán vốn đầu tư phải hoàn trả đầy đủ cho Hợp tác xã theo quy định. Riêng đối với 30% kinh phí ngân sách huyện - xã đảm bảo được vay không thu lãi suất từ ngân sách tỉnh. Do vậy, các xã, thị trấn có công trình phải vay 30% này từ ngân sách huyện và có trách nhiệm hoàn trả định kỳ theo quy định.
            Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt thì hơn 22.000 m kênh mương còn lại sẽ được thực hiện đến năm 2010. Tuy nhiên, huyện sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trên trong kế hoạch năm 2009 nếu được tỉnh thông báo vốn. Rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện kiên cố hóa kênh mương trong năm 2008, một số Hợp tác xã chậm hoàn tất thủ tục đầu tư nên chậm triển khai thi công, khi mùa mưa lũ đến sẽ không triển khai thi công được, do vậy phải điều chuyển kinh phí cho đơn vị khác thực hiện. Đồng thời đã giao trách nhiệm cho phòng Tài chính - Kế hoạch huyện liên hệ với Công ty xi măng Long Thọ để hợp đồng tạm ứng xi măng cho các Hợp tác xã sớm triển khai thi công khi hoàn tất thủ tục đầu tư.
 
Đăng Minh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.789.790
Truy câp hiện tại 3.087