Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin dự án
Ngày 24 tháng 12 năm 2019, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 3068/QĐ-UBND  Về việc ban hành Chương trình công tác của UBND huyện năm 2020  
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1809/QĐ-UBND  Về việc phê duyệt dự án: Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình trồng rau an toàn trong nhà màng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu...
Ngày 08 tháng 9 năm 2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1303/UBND về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Diên Hồng, đoạn qua xã Quảng Phước, với những nội dung chủ yếu...
Ngày 17 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1109/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây...
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 950/QĐ-UBND  về việc thành lập Hội đồng đánh giá thuyết minh dự án và hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án hỗ trợ phát...
DỰ ÁN LIÊN KẾT SẢN XUẤT TIÊU THỤ SẢN PHẨM  
       Nhằm hình thành khu dịch vụ ẩm thực mang nét đặc trưng riêng để thu hút du khách trong và ngoài huyện (đặc biệt là các huyện lân cận và du khách các tour tham quan làng nghề...
            Ngày 15/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Quyết định số 1.299/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khắc phục hư hỏng, chống tràn khi triều cường đập Cửa Lác, với tổng mức đầu...
           Ngày 30/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Quyết định số 2.457/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công,...
            Ngày 04.03, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2009, do đồng chí Cao Xuân Phụ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự hội nghị...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.308.531
Truy câp hiện tại 374