Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chiến lược định hướng phát triển
Ngày 27 tháng 3 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 33/TB-UBND  Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải quyết vướng mắc trong việc cho thuê đất để triển khai các dự án trên...
Ngày 28 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 62/TB-UBND Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp Hội đồng tư vấn giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trang trại để xét hồ sơ xin giao đất, chuyển nhượng trang trại...
Ngày 28 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Trung tâm thương mại Quảng Điền với các nội dung chủ yếu sau:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.308.623
Truy câp hiện tại 390