Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nƣớc của Sở Lao động TB và XH
Ngày cập nhật 22/04/2021
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.455.242
Truy câp hiện tại 1.180