Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải quyết vướng mắc khi thi công công trình: mở rộng các điểm đen, điểm tiềm ẩn
Ngày cập nhật 16/09/2020

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 148/TB-UBND về việc kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải quyết vướng mắc khi thi công công trình: Nâng cấp, mở rộng đoạn Km11+500 - Km12+500 đường tỉnh 6; Km22+500-Km24+500 trên đường tỉnh 16; mở rộng các điểm đen, điểm tiềm ẩn

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.285.006
Truy câp hiện tại 81