Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường nội đồng vùng Trịa đến tỉnh lộ 19.
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1778/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường nội đồng vùng Trịa đến tỉnh lộ 19.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.585.472
Truy câp hiện tại 1.535