Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019 để thực hiện chứng nhận sản phẩm nông nghiệp phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap)
Ngày cập nhật 12/09/2019
(Mô hình mướp đắng tại thôn Tây Hoàng, xã Quảng Thái)

        Ngày 09/9/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2.079/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2019 để thực hiện chứng nhận sản phẩm nông nghiệp phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap).

        Theo đó, UBND huyện đã hỗ trợ 37.500.000 đồng (Ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) từ nguồn kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 cho Hội Nông dân xã Quảng Thái để hợp đồng thực hiện chứng nhận sản phẩm nông nghiệp phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) năm 2019, với diện tích: 15 ha trồng mướp đắng./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.585.390
Truy câp hiện tại 1.524