Tìm kiếm tin tức
Kiểm tra công nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2018
Ngày cập nhật 25/10/2018

 

               Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí và quy ước xây dựng “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2018 trên địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Quảng Điền đã tiến hành kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 đối với các khu dân cư trên địa bàn.

                Năm 2018, toàn huyện Quảng Điền có 92/95 khu dân cư đến thời hạn kiểm tra, phúc tra công nhận danh hiệu “khu dân cư văn hóa”. Trong đó, có 8 khu dân cư công nhận mới, 11 khu dân cư công nhận lại giai đoạn 2016-2018 và 73 khu dân cư công nhận lại năm 2018. Qua kiểm tra, phúc tra cho thấy, nhiều khu dân cư đã đã thực hiện tốt 5 tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa và Quy ước xây dựng “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. Nhiều địa phương có nhiều mô hình hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang… Bên cạnh đó, phong trào vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao. Dự kiến cuối năm 2018, toàn huyện có 67/92 khu dân cư được công nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, đạt tỷ lệ 72,8%, tăng gần 5% so với năm 2017.

 

                                                                    Thanh Loan

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.761.779
Truy câp hiện tại 39