Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Chính Phủ
Thông tin tuyên truyền
Ngày 13/8/2018 Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn quản lý vốn vay ủy thác năm 2018 cho hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.
         Cùng với nhân dân cả nước đang tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã biển Quảng Công...
        Ngày 8/8, Tại nhà văn hóa xã Quảng Công, UBND huyện Quảng Điền và Đồn Biên phòng Phong Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”...
Ngày 20 tháng 12 năm 2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 2946/QĐ-UBND,Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện lĩnh vực văn hóa và gia đình...
Ngày 01 tháng 3 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1222/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức...
Ngày 24 tháng  3 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 625/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 03 tháng 5 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 925/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn...
Ngày 08 tháng 5 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1222/QĐ-UBND,  Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền...
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý loại hình kinh doanh karaoke di động nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh karaoke và...
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc công nhận xã Quảng Công, huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.294.652
Truy câp hiện tại 48