Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền Hội nghị triển khai Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư công năm 2024
Ngày cập nhật 21/06/2024

Chiều ngày 14/6, UBND huyện tổ chức hội nghị phổ biến Luật đấu thầu và Luật đầu tư công năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh- UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng dự có đồng chí Phạm Lượng – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn và các kế toán các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được khai Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. Những điểm mới quan trọng của Luật Đấu thầu năm 2023 ngày 23/6/2023 có hiệu lực thi hành ngày 01/1/2024 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ và có hiệu lực từ ngày ban hành văn bản.

Cũng trong dịp này các đại biểu được hướng dẫn triển khai các nội dụng quan trọng của luật đầu tư công năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

                          Các đại buổi tham gia hội nghị

Đây là dịp để những công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm công tác đấu thầu và những đồng chí thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đấu thầu được học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiệp vụ đấu thầu, nhằm tiếp nhận thông tin, cập nhật kiến thức mới, quy trình thực hiện; trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm tư vấn và triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu; tăng cường kỹ năng, năng lực thực hiện đấu thầu qua mạng; nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu và trách nhiệm cho các đồng chí làm công tác đấu thầu của chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị tư vấn và nhà thầu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Công Cường.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.620.367
Truy câp hiện tại 8.667