Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 9 khóa XIII; phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng
Ngày cập nhật 21/06/2024

Sáng 14/6, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Điền tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; phổ biến, quán triệt các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Tham dự có đồng chí Lê Ngọc Bảo –Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành cấp huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, thông báo nhanh một số nội dung cơ bản tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII. Theo đó, Hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đồng chí Nguyễn Ánh Cầu- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thông báo nhanh một số nội dung cơ bản tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII.

                         Đại biểu dự tại hội nghị

  Hội nghị cũng giành nhiều thời gian quán triệt Quy định số 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy định 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định 145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Quy định 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

   Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ánh Cầu – UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Công Cường 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.620.939
Truy câp hiện tại 8.973