Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền Giao ban Công tác Bảo hiểm quý I triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II.
Ngày cập nhật 10/04/2024

Sáng ngày 10.4 UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức Họp Giao ban Ban chỉ đạo BHXH, BHYT, BHTN quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – UVTV, PCT UBND huyện chủ trì Hội nghị.

 

Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả. Nổi bật là: Tiếp tục đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; hầu hết Đảng ủy các xã, thị trấn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác này... Nhờ đó, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so cùng kỳ năm trước. Tổng số người tham gia bảo hiểm các loại là 88.929 đối tượng, số tiền thu được 26.939 triệu đồng.

                      Đồng chí PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Theo đánh gia của Ban chỉ đạo Bảo hiểm huyện công tác tham gia các loại xã hội trên địa bàn huyện vẫn tồn tại hạn chế, đối tượng giam gia bảo hiểm bắt buộc còn thấp nhất là ở các đơn vị doanh nghiệp. Tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy, đến cuối quý I tổng số nợ trên địa bàn huyện 2.624 triệu đồng, trong đó Công ty May Triệu Phú nợ 1.477 triệu đồng.

                     Các đại biểu dự hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong quý II năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu các cấp ủy cần tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Giám đốc BHXH huyện, Chủ tịch UBND các xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền, bám sát chỉ tiêu kế hoạch được giao thực hiện nghiêm, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN quý II và cả năm 2024. Thành viên Ban chỉ đạo huyện theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện cho Trưởng Ban chỉ đạo hàng tháng, quý để kịp thời chỉ đạo, giải quyết. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã được ký kết. Phối hợp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu; tăng cường công tác quản lý nợ và đôn đốc thu nợ./.

 

                                                                                                  Công Cường.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.922.343
Truy câp hiện tại 9.696