Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 01/2022
Ngày cập nhật 18/02/2022

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tháng 01/2022 (từ ngày 26/12/2021 đến ngày 25/01/2022) như sau:

 

STT

Lĩnh vực,

công việc giải quyết

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

7

0

0

7

6

1

0

0

0

 

2

Đất đai

440

0

0

350

340

10

90

71

19

 

3

Môi trường

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

4

Văn hoá

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

5

Tổ chức phi chính phủ

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

6

Thi đua - Khen thưởng

15

0

0

15

15

0

0

0

0

 

7

Tín ngưỡng, tôn giáo

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

8

Hộ tịch

15

0

0

15

14

1

0

0

0

 

9

Giao dịch bảo đảm

158

0

0

155

155

0

3

3

0

 

10

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

11

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

12

Người có công

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

13

Bảo trợ xã hội

98

0

0

78

67

11

20

20

0

 

14

Quy hoạch

6

0

0

5

5

0

1

0

1

 

15

Hoạt động xây dựng

10

0

0

10

10

0

0

0

0

 

16

Lưu thông hàng hóa

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

17

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

15

0

0

13

13

0

2

2

0

 

18

Kinh doanh Khí

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

19

Tài chính đầu tư

5

0

0

5

4

1

0

0

0

 

20

TTHC liên thông Đăng ký HKD, HTX và Đăng ký mã số thuế

20

0

0

20

19

1

0

0

0

 

21

Lĩnh vực giáo dục trung học

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

Tổng cộng

807

 

 

691

666

25

116

96

20

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.393.608
Truy câp hiện tại 949