Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Quảng Điền tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021
Ngày cập nhật 30/12/2021

           Sáng ngày 28/12/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở huyện tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phan Cảnh Ngưu - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trì hội nghị.

          Trong năm 2021, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở đã bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Đã chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục công tác lãnh, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy trình, quy định của Luật, đảm bảo dân chủ; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở từ huyện đến các xã, thị trấn, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được duy trì…

          Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận dân chủ, sôi nổi và thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và thống nhất cao các nội dung đã đề ra. Trên tinh thần đó, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia. Đồng thời, trong thời gian tới đồng chí yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở và phát huy dân chủ với phương châm “ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; đối với việc thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước cần quan tâm hơn nữa vấn đề công khai, minh bạch trong tài chính, ngân sách, quy chế chi tiêu nội bộ. Đặc biệt, trong công tác cán bộ phải công khai, dân chủ. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở các cấp. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở; quan tâm sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động./.

 

Bội Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.053.758
Truy câp hiện tại 3.400