Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày cập nhật 09/12/2021

           

 

 

 

               Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Cùng với đó, ngày 26/11/2021, Tổng giám đốc NHCSXH đã ban hành Công văn số 10879/NHCS-HD Hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính. Theo đó, giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng quy định về lãi suất. Thời gian giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản còn dư nợ trong khoản thời gian trên (không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ). Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 1990/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

            Để kịp thời thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/11/2021, UBND huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 2535/QĐ-UBND về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn ủy thác địa phương của huyện tại Ngân hang Chính sách xã hội.

            Đến ngày 30/11/2021, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách tại NHCSXH huyện Quảng Điền đạt 338,6 tỷ đồng, tăng 16,4 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ địa phương của huyện chuyển sang ngân hàng thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 2,7 tỷ đồng, tăng 0,5 tỷ đồng so với năm 2020.

            Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 338 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với cuối năm 2020, với 9.354 khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn đang còn dư nợ. Riêng doanh số cho vay trong 11 tháng qua đạt 132,6 tỷ đồng, với trên 3.700 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.284.835
Truy câp hiện tại 54