Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tích cực triển khai cuộc thi tìm hiểu “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 22/11/2021

Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện tích cực tổ chức triển khai cuộc thi tìm hiểu “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn” trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn” do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phát động. NHCSXH huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời nội dung Kế hoạch và thể lệ cho đội ngũ cán bộ NHCSXH; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện, xã được biết; tích cực tham gia, ôn luyện để cuộc thi đạt kết quả tốt. Tổ chức tuyên truyền, phổ biện thông qua: Sao gửi Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi cho các tổ chức Hội đoàn thể, thông qua tổ chức giao ban, trực báo tại Điểm giao dịch xã, thông qua các phần mềm ứng dụng email, Zalo, mesenger... thông tin tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử huyện, tin bài phát thanh... Đồng thời chuẩn bị một số nội dung liên quan cho các tổ chức Hội đoàn thể nghiên cứu, tham khảo. Các tổ chức Hội đoàn thể cấp huyện đã tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo Hội, đoàn thể cấp xã triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

Mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên qua 3 kỳ thi, 166 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên tham dự các kỳ thi (đạt tỷ lệ 95,5%). Bên cạnh một số cán bộ, hội viên, đoàn viên đạt điểm khá cao qua các kỳ thi thì một số có kết quả vẫn còn “khiêm tốn” nhưng đã thể hiện ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, đoàn viên trong tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Cuộc thi không những là nơi để cán bộ NHCSXH và hội viên, đoàn viên các đơn vị nhận ủy thác giao lưu, học hỏi, nghiên cứu trau dồi thêm nghiệp vụ mà còn nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Hoàng Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.548.523
Truy câp hiện tại 3.416