Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công quý III/2021
Ngày cập nhật 13/09/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tháng quý III/2021 (từ ngày 26/5/2020 đến ngày 25/8/2021) như sau:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Chứng thực

13

0

0

13

13

0

0

0

0

 

2

Đất đai

1101

0

0

998

984

14

103

88

15

 

3

Môi trường

7

0

0

7

6

1

0

0

0

 

4

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

2

0

0

2

2

0

0

0

0

 

5

Văn hoá

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

6

Tổ chức phi chính phủ

5

0

0

5

5

0

0

0

0

 

7

Thi đua - Khen thưởng

16

0

0

16

16

0

0

0

0

 

8

Hộ tịch

23

0

0

23

21

2

0

0

0

 

9

Giao dịch bảo đảm

418

0

0

415

409

6

3

3

0

 

10

Công chức, viên chức

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

11

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

30

0

0

30

30

0

0

0

0

 

12

Bảo trợ xã hội

251

0

0

251

250

1

0

0

0

 

13

Hoạt động xây dựng

69

0

0

69

67

2

0

0

0

 

14

Việc làm

1

0

0

0

0

0

1

1

0

 

15

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

33

0

0

33

32

1

0

0

0

 

16

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

11

0

0

11

11

0

0

0

0

 

17

Giải quyết chế độ BHXH

7

0

0

7

7

0

0

0

0

 

18

Quản lý tài sản công

9

0

0

9

9

0

0

0

0

 

19

Tài chính đầu tư

13

0

0

12

11

1

1

1

0

 

20

Đầu tư xây dựng

27

0

0

27

26

1

0

0

0

 

21

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

40

0

0

40

39

1

0

0

0

 

Tổng cộng

2.078

0

0

1.970

1.940

30

108

93

15

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.429.981
Truy câp hiện tại 71