Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”
Ngày cập nhật 30/08/2021

              Qua gần 7 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của Ngân hàng Chính sách xã hội, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; nguồn vốn huy động đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của NHCSXH được hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; phương thức cho vay ủy thác tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, phát huy được vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác tín dụng chính sách xã hội, khuyến khích các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng.

                Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, một số nhiệm vụ đề ra chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời và triệt để.....Năng lực, trách nhiệm của một số tổ chức nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội tại cơ sở còn hạn chế...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, ngày 10/6/2021 Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

               Hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội  (04/10/2002 – 04/10/2021), khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngày 21/7/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Công văn số 6600/KH-NHCS triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”. Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong Ngân hàng Chính sách xã hội; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

              Cuộc thi với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, khách quan, trung thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, sử dụng tối đa các ứng dụng của nền tảng kỹ thuật số.

              Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền đã chỉ đạo, triển khai cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên tích cực tham gia và đạt kết quả tốt, nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2021 của Ban Bí thư ( khóa XI) và Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Quảng Điền./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.777.921
Truy câp hiện tại 921