Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền: Đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.
Ngày cập nhật 23/08/2021

           Chiều ngày 18. 8 Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Điền do đồng chí Lê Ngọc Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì đã triển khai cuộc họp đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện, tham dự có các thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông mới huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành của huyện, các xã thị trấn.

 

           Từ đầu năm đến nay chương trình xây dựng nông mới, nông thôn mới nâng  cao trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết đáng kể. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ gởi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2020.  

            Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến thời điểm hiện nay toàn huyện đã có 1 xã (Quảng Lợi) đạt 17/19 tiêu chí, 4 xã (Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Công, Quảng Thành)  đạt 16/19 tiêu chí, các xã Quảng Vinh, Quảng An, Quảng Thái, Quảng Phước và Quảng Ngạn đạt từ 14 và 13 tiêu chí. Công tác xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu được quan tâm đúng mức. Đến nay toàn huyện đã 8 thôn triển khai xây đựng. Về vườn mẫu huyện Quảng Điền đã chỉ đạo các ngành phối hợp các địa phương tiến hành khảo sát, thẩm định và chọn 19 hộ xây dựng vườn mẫu.  Nhìn chung các hộ dân tham gia xây dựng vườn mẫu trên địa bàn huyện đã thực hiện theo đúng bộ tiêu chí vườn mẫu của tỉnh. 

            Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn  giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trong thời gian tới. Theo đó tập trung xây dựng 2 xã Quảng Phú, Quảng Thọ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, các địa phương tập trung chỉnh trang trung tâm các xã, các thôn, các trục đường chính, khuyến khích người dân trồng hàng rào, cổng ngõ tạo nên vẽ mỹ quang ở khu dân cư. Đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý  thức  của các cấp, các ngành và người dân trong giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án ngày chủ Nhật xanh. 

 

                                                                                                                                                                        Công Cường.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.777.944
Truy câp hiện tại 924