Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền: triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 06/07/2021

        Chiều ngày 05/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị lần thứ 6 khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có Ông Dương Đình Luân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ông Phạm Lượng - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Lê Ngọc Bảo - UVTCV, Phó chủ tịch UBND huyện; đông đủ các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X.

          Trong 6 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên trong huyện Quảng Điền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Vận động nhân dân tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 99,96%. Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội nhất là giám sát công tác triển khai cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng đến nhân dân trên địa bàn huyện; Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ phòng chống dịch Covid -19, Mặt trận huyện Quảng Điền đã vận động các tổ chức, cá nhân trong huyện ủng hộ được 792.218.000đ.

           Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã được Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức CTXH triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Thi đua đoàn kết sáng tạo”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, xây dựng Thừa Thiên Huế “Sáng - xanh - sạch,  không rác thải”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tuyến đường “Sáng, xanh, sạch đẹp, trật tự trị an”… được mở rộng và nâng cao, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn huyện nhà ngày càng khang trang, sạch, đẹp và mang lại lợi ích thiết thực đến các tầng lớp Nhân dân. Công tác hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách người có công và hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBMTTQ và các ban, ngành đoàn thể phối hợp với cấp chính quyền quan tâm thực hiện góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; đã hỗ trợ xây dựng 13 nhà “đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo trong đó nguồn từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, huyện 7 nhà. Đặc biệt thực hiện chính sách an sinh xã hội, từ nguồn hỗ trợ 5 tỷ đồng của Mặt trận tỉnh, đã giải ngân hỗ trợ cho 6.332 hộ gia đình bị thiệt hại tái thiết sản xuất và hỗ trợ sửa chữa 50 nhà xuống cấp trầm trọng do ảnh hưởng bão lụt năm 2020 với mức 10.000.000đ/nhà từ nguồn hỗ trợ của Công ty bất động sản Novaland

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

             Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có những bước tiến mới; vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân được coi trọng; phát huy dân chủ thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã và đang phát huy được hiệu quả trên một số lĩnh vực. Công tác tôn giáo được chú trọng; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã tạo nên những tiền đề quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ các cấp trong giai đoạn mới.

 

                                                                                                                         Phương Linh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.778.340
Truy câp hiện tại 1.110