Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Điền triển khai cho vay chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
Ngày cập nhật 10/06/2021

             

              Ngày 21/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

             Sau 02 tháng triển khai thực hiện Quyết định  số 02/2021/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hộ thực hiện giải ngân hơn 23 tỷ đồng, cho 490 lượt hộ thoát nghèo vay vốn. Nguồn vốn cho vay kịp thời đã giúp cho các hộ mới thoát nghèo có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt.

           Tính đến 31/5/2021, dư nợ cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo là 103 tỷ đồng, với hơn 3.000 hộ còn dư nợ. Trong thời gian đến, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về tín dụng chính sách đối với hộ mới thoát nghèo và chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.789.224
Truy câp hiện tại 2.711