Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền nỗ lực duy trì đơn vị dẫn đầu khối thi đua cải cách hành chính cấp huyện trong năm 2021
Ngày cập nhật 16/03/2021

                                                            ---------------

Với sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn, năm 2020 vừa huyện, huyện Quảng Điền đã vươn lên xếp vị trí dẫn đầu khối thi đua cải cách hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố  với 85,90 điểm, xếp loại tốt. Năm 2021 này, huyện Quảng Điền đặt ra mục tiêu duy trì giữ mức xếp hạng thi đua cải cách hành chính khối cấp huyện và phấn đấu 98% hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn. 

  Là địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng năm 2020 vừa qua, xã Quảng Thái đã nỗ lực thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính, ngoài nguồn kinh phí được Tỉnh và Huyện bố trí, xã Quảng Thái đã còn ưu tiên đầu tư thêm kinh phí để mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại để phục vụ cho cán bộ, công chức và công dân, tổ chức đến giao dịch đảm bảo cho nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ công chức được bố trí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã Quảng Thái đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực, tinh thần thái độ phục vụ luôn đảm bảo tính thân thiện và gần gũi, hài lòng cho người dân khi đến giao dịch.

Trong năm vừa qua, xã Quảng Thái đã tiếp nhận 1113 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kết quả  đã giải quyết trước hẹn và đúng hẹn là 1100 hồ sơ, đạt hơn 98%. Với sự nỗ lực trên, cuối năm 2020, xã Quảng Thái đã được UBND huyện Quảng Điền tuyên dương khen thưởng trong thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Theo Ông Phạm Công Phước - Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho biết:“năm 2020 và hai tháng đầu năm 2021 này, hơn 98% thủ tục hành chính đều được xã giải quyết trước và đúng hẹn cho người dân. Phấn đấu không có hồ sơ trể hẹn, đặc biệt, trang thông tin điện tử của xã Quảng Thái trong thời gian qua luôn dẫn đầu chỉ số xếp hạng trang thông tin điện tử cấp xã, phường thị trấn trong toàn Tỉnh”

Tại các xã như Quảng Thọ, Quảng An công tác cải cách hành chính được thực hiện khá tốt, nhất là sau khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại cấp xã đi vào hoạt động một có hiệu quả, nhịp nhàng, từ hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, đến đội ngũ cán bộ được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ nên đã đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Các xã ven biển như Quảng Công, Quảng Ngạn và Quảng Lợi, những năm trước công tác cải cách hành chính chưa được thực hiện tốt, thì trong năm 2020 vừa qua, các địa phương nói trên đều có sự nỗ lực vươn lên thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Ngoài kinh phí của tỉnh, huyện đầu tư, các xã, thị trấn đều ưu tiên đầu tư thêm kinh phí mở rộng phòng làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, mua sắm thêm camera để giám sát, máy lấy số tự động, bàn ghế, vi tính, bình lọc nước… tại bộ phận “một cửa” đảm bảo công việc được thực hiện thuận lợi, nhanh gọn và phục vụ người dân.

Theo phòng Nội vụ huyện Quảng Điền cho biết: Năm 2020 vừa qua, từ nguồn ngân sách, huyện Quảng Điền đã phân bổ kinh phí 1,5 tỷ đồng cho các xã, thị trấn mua sắm trang thiết bị phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại. Đồng thời, huyện Quảng Điền cũng quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của bộ phận một cửa thông qua việc cử cán bộ tham gia học các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Đến nay, 100% cán bộ tại bộ phận một cửa đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Huyện Quảng Điền đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chính quyền điện tử, Đến nay,11 xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn của UBND huyện đều thực hiện 100% văn bản điện tử và 100% chữ ký số, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy, huyện Quảng Điền đang tiến đến xây dựng chính quyền điện tử. Hiện nay, huyện Quảng Điền đang đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị điện tử và chuẩn bị nguồn nhân lực để thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh huyện và đã hoàn thành giai đoạn 1.

Năm 2020 vừa qua, huyện Quảng Điền đã thực hiện hoàn thành trước hạn và đúng hạn 98% nhiệm vụ trong chương trình công tác năm, công tác tháng của UBND tỉnh và 99% ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao được UBND huyện Quảng Điền. Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận 7519 hồ sơ, đã giải quyết trước hẹn và đúng hẹn 7198 hồ sơ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn đã tiếp nhận 17.391 hồ sơ, đã giải quyết trước hẹn và đúng hẹn 17.081 hồ sơ

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự nỗ lực, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện Quảng Điền, sự thay đổi trong lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền lấy nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với tiêu chí thi đua của các địa phương, đơn vị, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức tại Trung tâm hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trẻ kết quả theo hướng hiện đại của 11 xã thị trấn đã thay đổi rõ rệt, hướng đến phục vụ sự, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch làm thước đo để đánh giá cải cách hành chính. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất tại bộ phận Một cửa được đầu tư, đội ngũ cán bộ có năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc được giao.

Mục tiêu đặt ra, năm 2021 này, huyện Quảng Điền tiếp tục duy trì và giữ vững danh hiệu dẫn đầu khối thi đua cải cách hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố; Phấn đấu chỉ tiêu số hồ sơ về thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 98%. 100% cơ quan, địa phương, đơn vị đều thực hiện văn bản điện tử vả chữ ký số. Đồng thời, huyện Quảng Điền tiếp tụ       c nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận hiện đại các xã, thị trấn; Tiếp tục triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp ở mức độ 3 và mức độ 4 theo các Quyết định của tỉnh; Thực hiện tốt việc công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức ; Thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một của, một của liên thong, lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời, huyện Quảng Điền sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh và thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện./.

                                    Thực hiện: Ngọc Kim   

                          (ảnh: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại xã Quảng Thái)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.397.151
Truy câp hiện tại 1.033