Tìm kiếm tin tức
Nghị Quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu đại biểu HĐND huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 02/03/2021

Ngày 01 tháng 3 năm 2021 UBBC huyện Quảng Điền ban hành Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.396.900
Truy câp hiện tại 991