Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ
Ngày cập nhật 16/11/2020
Học sinh tham gia trải nghiệm tại chương trình "Ngày sách Việt Nam" tổ chức tại Nhà văn hoá huyện

     Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23/4/2015 về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

     Sau 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch đã được những kết quả tích cực trên các mặt: Thư viện Nguyễn Chí Thanh được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cơ sở hạ tầng để tổ chức các hoạt động học tập phục vụ bạn đọc trong thư viện. Nhiều hoạt động được tổ chức thu hút nhiều bạn đọc tham gia như: Thường xuyên tổ chức các hoạt động trưng bày sách, tổ chức “Ngày hội đọc sách”; luân chuyển sách, báo, tạp chí về các trường học, nhà văn hóa các xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, các điểm Bưu điện văn hóa; tổ chức cuộc thi viết về sách theo chủ đề “Cuốn sách của tôi” cho bạn đọc trên địa bàn huyện tham gia; Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và phát triển 05 mô hình tủ sách tư nhân đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng được tham gia học tập, nghiên cứu. Ngoài ra việc quan tâm đầu tư, tu bổ các di tích tạo thuân lợi cho các đoàn khách đến tham quan và tìm hiểu, học tập, nhiều hoạt động về nguồn, tham quan học tập cho các em học sinh tại các di tích và phòng trưng bày truyền thống huyện diễn ra thường xuyên. Đặc biệt tại Nhà văn hóa huyện, 11 nhà văn hóa xã, thị trấn, 87 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, hơn 14 câu lạc bộ thể dục thể dục thể thao, 57 câu lạc bộ gia đình đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo bà con nhân dân đến tham gia sinh hoạt, học tập thường xuyên.

Lê Thị Hiền

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.127
Truy câp hiện tại 23
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.127
Truy câp hiện tại 23