Tìm kiếm tin tức
Khen thưởng thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 05/10/2020

Ngày 01/10/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 2194/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn huyện Quảng Điền.

 

I. TẬP THỂ

01.

Chi hội Khuyến học Tổ dân phố Thạch Bình, thị trấn Sịa.

02.

Ban Khuyến học họ Đặng, làng An Xuân, xã Quảng An.

03.

Ban Khuyến học họ Hoàng, thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú.

II. CÁ NHÂN

01.

Gia đình ông: Lê Ngọc Pháp, tổ dân phố Uất Mậu, thị trấn Sịa.

02.

Gia đình ông: Văn Tý, thôn Đông Hồ, xã Quảng Thái.

03.

Gia đình ông: Trương Văn Thuận, thôn 2, xã Quảng Ngạn.

04.

Gia đình ông: Lê Nguyễn Tấm, thôn 2, xã Quảng Công.

05.

Ông Quách Trải, Chi hội phó Chi hội Khuyến học thôn An Thành, xã Quảng Thành.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.066.643
Truy câp hiện tại 1.223