Tìm kiếm tin tức
Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 5
Ngày cập nhật 16/09/2020

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, UBND huyện ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.344
Truy câp hiện tại 1.068